Psychiatrické poruchy

Dystýmia

Kategória

Poruchy nálady

Etiológia

Presná príčina Dystymie nie je známa. Dystýmia môže mať príčiny podobné, aké sa objavujú pri veľkej depresii, vrátane:

Biochemických dôvodov. Ľudia s Dystymiou môžu mať fyzické zmeny na mozgu. Význam týchto zmien je stále dosť neistý.

Zodpovedné môžu byť gény.Dystymia sa zdá byť častejšia u ľudí, ktorých biologicky pokrvní príbuzní a majú tiež toto ochorenie.

Životné prostredie.

Ako aj v prípade depresie, životné prostredie môže prispieť k Dystymii. Environmentálne príčiny sú situácie v živote, s ktorými sa jedinec ťažko vyrovnáva a nedokáže ich naplno zvládnuť, ako je napríklad strata milovanej osoby, finančné problémy alebo vysoká úroveň stresu v živote jedinca.

Príznaky

Depresívna nálada, ktorá trvá po väčšinu dňa, jedinci sa cítia skľúčení viac dní, než v porovnaní s dňami, kedy sa cítia dobre. Takýto stav prebieha po dobu najmenej dvoch rokov. Počas tejto doby musia existovať dva alebo viac z nasledujúcich príznakov: menší alebo väčší príjem jedla, ťažkosti so spánkom, únava, nízke sebavedomie, problémy s koncentráciou, alebo v osobnom rozhodovaní, a pocity beznádeje. V tomto prípade nesmú byť u jedinca v rámci stavu prezentované príznaky, ktoré náležia ku veľkej depresii, a to počas prvých dvoch rokov stavu. A nikdy nebola prítomná manická alebo hypo-manická epizóda.

Dystýmia je teda mierna, ale dlhodobá (chronická) forma depresie. Dystýmia narúša schopnosť fungovať a užívať si života.

Následkom dystýmie môže jedinec stratiť záujem o bežné denné aktivíty, nastane u neho beznádej, nedostatok produktivity, a dystymici majú často nízke sebavedomie a prejavujú pocity celkovej nedostatočnosti. Ľudia s dystymiou sú často príliš kritickí, neustále sa sťažujú a sú neschopní baviť sa a uvoľniť sa.

Dystýmické príznaky dospelých môžu zahŕňať:

Strata záujmu o každodenné činnosti.
Smútok, alebo sú celkovo pocity utlmené.
Prejavujú beznádej.
Únava a nedostatok energie.
Nízke sebavedomie, sebakritika, alebo pocit neschopnosti.
Ťažké sústredenie a ťažkosti s osobným rozhodovaním.
Podráždenosť alebo nadmerný hnev.
Znížená aktivita, nižšia účinnosť a produktivita.
Odstúpenie od spoločenských aktivít.
Pocity viny a obavy.
Znížená chuť do jedla alebo naopak prejedanie sa.
Problémy so spánkom.

Deti

U detí dystýmia niekedy koexistuje s deficitom pozornosti / hypeaktivity (ADHD), alebo s poruchami učenia, úzkostnými poruchami, alebo mentálnym postihnutím. Príklady Dystymie symptómov v prípade detí sú:

Podráždenosť.
Problémy so správaním.
Zlý školský výkon.
Pesimistický postoj.
Zlé sociálne zručnosti.
Nízke sebavedomie.

Dystymické príznaky zvyčajne prichádzajú a odchádzajú v priebehu niekoľkých rokov, a ich intenzita sa môže v priebehu času meniť. Všeobecne platí, že u týchto jedincov zistíte, že je ťažké v ich prípade byť pozitívny, a to aj pri šťastných príležitostiach - preto takýto jedinec často môže byť opísaný, ako pochmúrna osobnosť.

Rizikové faktory stavu

Určité faktory zvyšujú riziko vzniku, či spúšťanie dystýmie, vrátane:
Prítomnosti prvého stupňa dedičnosti (otec, matka) ktorí už v minulosti prejavili dystýmiu alebo depresiu.
Stresujúce životné udalosti, ako je strata milovanej osoby alebo finančné problémy.
Interpersonálna závislosť, kedy sa osoba spolieha príliš na schválenie, či pozornosť druhých a potom toto schválenie, ocenenie, povýšenie je výrazne znížené, alebo k nemu ani nedôjde.

Niekedy spôsobené komplikácie:

Znížená kvalita života.
Depresie.
Zneužívanie návykových látok.
Ťažkosti v oblasti vzťahov (i rodinné).
Sociálna izolácia.
Školské a pracovné problémy.
Znížená produktivita.
Úzkosť.
Poruchy príjmu potravy.
Samovražedné správanie.

Liečba

Podobne ako je to aj v prípade veľkej depresie, liečba by mohla zahŕňať lieky a/alebo psychoterapiu. Psychoterapia môže byť zameraná na zvládnutie schopnosti osobného rozhodovania sa, zníženie sebadeštruktívnych vzorcov správania, ako je negativita, beznádej a nedostatok asertivity. A tiež na zlepšenie schopnosti fungovať v medziľudských spoločenských a pracovných situáciách.

Prognóza

Táto porucha je zvyčajne vnímaná ako slabšia forma veľkej depresie, menej závažná v zmysle príznakov. Ak pacient spolupracuje, prognóza je priaznivá.

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.