0%

Prsia

Prsník je tkanivo prekrývajúce hruď (prsné svaly). Ženské poprsie je špecializované tkanivo, ktoré produkuje mlieko (žľazové tkanivo), rovnako je tu tukové tkanivo. Ide o vysoko špecializované tkanivá. Množstvo tuku určuje veľkosť pŕs. Časť mliekotvorného tkaniva je organizované do 15 až 20 sekcií, tzv. lalokov. V rámci každého laloku sú menšie štruktúry, tzv. lobules, kde je mlieko produkované. Mlieko cestuje cez sieť malých trubičiek, nazývaných kanály. Potrubie sa postupne spája a prechádza spoločne do väčších kanálov, ktoré nakoniec vyúsťujú do bradavky. Tmavé oblasti kože okolo bradavky sa nazývajú dvorce. Spojivové tkanivá a väzy poskytujú podporu pŕs a dávajú mu tvar. Nervy poskytujú pocitové vnímanie na prsiach. Prsia tiež obsahujú krvné cievy, lymfatické cievy a lymfatické uzliny.

Ochorenia prsníka

Rakovina prsníka: Malígne (rakovinové) bunky sa abnormálne znásobujú v prsníku, nakoniec sa šíria do zvyšku tela, ak sa nelieči. Rakovina prsníka sa vyskytuje takmer výhradne u žien, aj keď muži taktiež môžu ochorieť. Príznaky rakoviny prsníka predstavujú malé väčšinou hmatateľné hrčky, krvavý výtok z bradavky, alebo kožné zmeny na prsiach.

Duktálny karcinóm in situ (DCIS): Rakovina prsníka sa lokalizuje priamo v prsníku, alebo sa šíri do celého tela. Ženy s diagnózou DCIS majú vysokú pravdepodobnosť vyliečenia.

Lobulárny karcinóm in situ (LCIS): Postihuje intralobulárne duktuly mliečnej žľazy. Vyskytuje sa najčastejšie u žien pred menopauzou, nedá sa nahmatať. Nemá charakteristický obraz (ani na mamografii) a diagnostikuje sa preto často náhodne. Mikrokalcifikáty väčšinou netvorí. Považuje sa skôr za indikátor vyššieho rizika vzniku invazívneho karcinómu (až 20% pravdepodobnosť), je často multicentrický (až v 70%) a vyskytuje sa cca v 1/4 prípadov obojstranne. Zaujímavosťou tiež je, že ak sa u pacientky vyvinie invazívna forma, je to väčšinou invazívny duktálny a nie invazívny lobulárny karcinóm. Histopatologicky je "jednotvárny", nemá zďaleka tak pestré varianty ako DCIS. Bunky sú uniformné, tesne na seba naliehajú, neprerastajú do strómy žľazy. Majú estrogénne receptory a málokedy mutácie známych onkogénov. Spoločný výskyt DCIS a LCIS sa udáva približne v 7% prípadov.

Invazívny lobulárny karcinóm: Rakovina prsníka, ktorá začína v produkujúcich mliečnych lalôčikoch, ale potom napadne hlbšie štruktúry prsníka, nesú potenciál sa šíriť do zvyšku tela (metastázuje). Invazívny lobulárny karcinóm je neobvyklá forma rakoviny prsníka.

Jednoduché prsníkové cysty: Sú benígne, tekutinou naplnené vaky, ktoré sa bežne vyvíjajú u žien v ich 30 až 40 rokoch. Prsné cysty môžu spôsobiť bolestivosť a môžu tiež vyčerpávať.

Fibroadenóm prsníka: Veľmi často non-kancerózny nádor prsníka. Typický fibroadenóm vytvára bezbolestnú, mobilnú hrčku v prsníku a najčastejšie sa vyskytuje u žien v ich 20 rokoch až 30 rokoch života.

Fibrocystické choroby prsníka: Bežný stav, v ktorom rakovinové prsné hrudky môžu byť nepríjemné a meniť svoju veľkosť v priebehu menštruačného cyklu.

Zvyčajná hyperplázia prsníka: Biopsia prsníka môže ukázať abnormálne vyzerajúce, rakovinové duktálne bunky. Prítomnosť obvyklého hyperplázia môže mierne zvýšiť ženské celoživotné riziko vzniku rakoviny prsníka.

Atypická hyperplázia prsníka: Abnormálne objavujúce sa bunky, množiace sa buď v prsníkových kanáloch (atypická duktálna hyperplázia) alebo lalôčikov (atypická lobulárna hyperplázia); niekedy sa nálezy objavia pri biopsii prsníka. Aj keď je nález nerakovinový, ženy s atypickou hyperpláziou sú štyri až päťkrát vo vyššom ohrození vzniku rakoviny prsníka, v porovnaní so ženami s prsnými bez abnormalít.

Intraduktálna papilloma: Nerakovinová bradavicovitá prsná hmota, ktorá rastie vo vnútri prsníkových kanálikoch. Intraduktálna papilloma môže byť pociťovaná ako hrčky, alebo spôsobuje jasnú, alebo krvavú tekutinu unikajúcu z bradavky.

Adenóza prsníka: Nerakovinové zväčšenie prsných lalokov. Adenóza môže vyzerať ako rakovina prsníka na mamografe, takže biopsia môže byť potrebná na vylúčenie rakoviny prsníka.

Fyloidní nádor: Vzácny, zvyčajne veľký, rýchlo rastúci nádor prsníka, ktorý vyzerá ako fibroadenóm na ultrazvuku. Phyllodes nádory môžu byť benígne, alebo malígne a najčastejšie sa rozvíjajú u 40-tničiek.

Tuková nekróza: Ide o reakciu na zranenia v tukovej časti prsníka. Toto sa môže javiť ako rakovina prsníka na vyšetrení alebo na mamografe.

Mastitída: Zápal prsníka, čo spôsobuje začervenanie, bolesť, teplo a opuchy. Dojčiace matky sú vo vyššom riziku mastitídy, ktorá je zvyčajne dôsledkom infekcie.

Prsné kalcifikácie: Vápenaté usadeniny v prsníku sú bežným nálezom na mamografe. Tento stav by sa mohol javiť ako rakovina, čo vedie k ďalším vyšetreniam alebo biopsii.

Gynekomastia: Je to benígne zdurenie mužských prsníkov, (zriedkavo len jedného prsníka). Prejavom je koncentrické zväčšenie prsníkovej žľazy alebo strómy. Gynekomastia sa môže dotýkať novorodenca, chlapcov i mužov.

Prsné testy

Fyzická skúška: Pri pohľade na prsia a neďalekého podpazušia posudzujeme tvarovanie a kožné zmeny, výtok z bradavky, alebo vyšetrujeme pohmatom lymfatické uzliny, týmto spôsobom môže lekár nájsť abnormality na prsníku. Charakteristické prsníkové hrudky; posudzuje sa ich veľkosť tvar, prípadne ich textúra.

Mamogram: mamografický prístroj komprimuje každý prsník a snímkuje nízkymi dávkami röntgenového žiarenia. Mamografia je najviac bežne používaný test pre včasnú detekciu, alebo skríning, na rakovinu prsníka.

Digitálny mamogram: mamogram, ktorý ukladá elektronické obrazy každého prsníka v digitálnom, počítačovo čitateľnom formáte. Tým sa líši od štandardného filmového mamogramu, kde sú obrazy vytvorené priamo na film.

Diagnostický mamogram: Ďalšie pohľady mamografu nad rámec tých vyššie uvedených; vykonáva rutinné mamogramy, môže byť niekedy potrebné zhodnotiť abnormálne vykazovaný mamograf alebo nejakú prsníkovú abnormalitu.

Ultrazvuk pŕs: zariadenie umiestnené na koži odrazí vysokofrekvenčné zvukové vlny cez prsné tkanivo. Signály sú prevedené na obrázky a zjavujú sa na obrazovke videa, čo umožňuje poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zobrazenie štruktúry vo vnútri tela. Prsným ultrazvukom môžeme často zistiť, či zmeny sú vo svojej podstate definované z tekutiny (cysty) alebo sú tvorené pevným materiálom.

Prsná magnetická rezonancia (MRI): MRI skener používa vysoko výkonný magnet a počítač na vytvorenie detailných predstáv prsníkov a okolitých štruktúr. Prsné rezonancie môžu na mamografe pridať ďalšie informácie a sú odporúčané len v osobitných prípadoch.

Prsná biopsia: malá vzorka tkaniva je prevzatá z abnormálneho nálezu, ktorá je objavená fyzickou skúškou, mamogramom, alebo iným zobrazovacím spôsobom a skúma sa vzorka na rakovinové bunky. Biopsia môže byť vykonaná s ihlou alebo prostredníctvom menšieho chirurgického zákroku.

Ašpirácie tenkou ihlou (FNA) biopsia prsníka: Doktor vloží tenkú ihlu do abnormálneho tkaniva, a čerpá (aspirates) tekutiny z prsného tkaniva. Jedná sa o najjednoduchší typ biopsie a je väčšinou používaný kvôli hrudkám, ktoré ľahko cítiť pohmatom na hrudi.

Punkčná biopsia prsníka: väčšia, dutá ihla je vložená do materskej hmoty, a kus v tvare trubice prsného tkaniva sa vytiahne. Biopsia poskytne väčšiu časť prsného tkaniva pre hodnotenie, než je to v prípade biopsie FNA.

Stereotaxická biopsia prsníka: biopsia prsníka, pri ktorej počítačové obrázky ukážu presné umiestnenie abnormálného prsného tkaniva pre následné odobratie vzorku.

Chirurgická biopsia: Chirurgická biopsia znamená odstránenie tkaniva prsníka.

Biopsia sentinelovej uzliny: Typ biopsie z ktorej lekár vyhľadá a odstráni lymfatické uzliny, z dôvodu primárneho nádoru, ktorý sa chystá s najväčšou pravdepodobnosťou šíriť. Tento typ biopsie pomáha určiť pravdepodobnosť, že rakovina sa rozšírila.

Ductogram (galactogram): tenká plastová rúra je vložená do dutín v prsníku, a kontrastné farbivo je vstrekované do prsníka; pomôže v zobrazení štruktúr prsného kanála. Ductogram môže pomôcť určiť príčinu krvavých výtokov z bradavky.

Krvavý výtok z bradavky: Vzorka krvavej alebo abnormálne vyzerajúcej kvapaliny uniká z bradavky, táto sa skúma pod mikroskopom, aby sa zistilo, či sú prítomné rakovinové bunky.

Duktálny výplach: Sterilná voda je vstrekovaná do bradavkových dutiniek, potom sa voda odoberá a vyšetruje na rakovinové bunky. Experimentálne skúšky sa používajú iba u žien, ktoré prejavujú vysoké riziko rakoviny prsníka.

Liečba prsníkov

Lumpektómia: Chirurgia pre odstránenie hrčiek prsníka (čo môže byť rakovina prsníka) a nejakého normálneho tkaniva, ktoré hrčky bezprostredne obklopuje. Mnoho skorých karcinómov prsníka sú chirurgicky odstránené lumpektomiou, skôr než mastektómiou.

Amputácia prsníka: Chirurgia odstráni celý prsník. V radikálnej mastektómii, niektoré steny hrudných svalov a okolitých lymfatických uzlín sú tiež odstránené.

Chirurgia nádoru lymfatických uzlín: Chirurgické odstránenie podpazušných lymfatických uzlín, ktoré môžu byť postihnuté rakovinou. Tieto lymfatické uzliny sú bránou pre rakovinové bunky, ktoré sa šíria do zvyšku tela.

Chemoterapia: Lieky, ktoré sa berú vo forme tabletiek, rovnako žilami, ktoré zabíjajú rakovinové bunky. Chemoterapia môže byť riadená pre zníženie veľkosti nádoru, alebo zníženie pravdepodobnosti šírenia alebo návratu rakoviny.

Radiačná terapia: Vysoko-energetické žiarenie, ktorým sa ožarujú prsia, hrudné steny a podpazušie, tento postup môže zabiť zostávajúce rakovinové bunky po operácii (ide o vonkajšie ožiarenie). Žiarenie môže byť taktiež doručené umiestnením rádioaktívneho materiálu vo vnútri tela (brachyterapia).

Rekonštrukcia prsníka: Keď je odstránený celý prsník, alebo i jeho časť, napríklad po mastektómii, prsia môžu byť rekonštruované pomocou buď implantátov alebo tkanivom z vlastného tela.

Antibiotiká: V prípade mastitídy spôsobenej baktériami, antibiotiká môžu zvyčajne vyliečiť infekciu.

Zväčšenie pŕs: Chirurgia zväčší alebo zlepší tvar prsníkov, pomocou umelých implantátov.

Zmenšenie prsníkov: Chirurgia zmenšuje veľkosť pŕs. U žien to je často robené k úľave od bolesti krku alebo chrbta z dôvodov mimoriadne veľkých prsníkov. Muži môžu tiež usilovať o zmenšenie prsníkov prostredníctvom gynekomastie.