0%

Psychiatrické poruchy

Poruchy bolesti

Kategória

Somatoformné poruchy

Etiológia

Niektorí naznačujú, že podstata ochorenia môže súvisieť s vývinom pocitu bolesti, mohlo by ísť zčasti o mozgový deficit. Iní naznačujú, že zodpovedné môžu byť nevedomé konflikty, ktoré sú prevedené na príznaky bolesti.

Príznaky

Bolesť, ktorá spôsobuje značnú úzkosť alebo poškodenie funkcie, ktoré nemožno úplne lekársky vysvetliť. Je potrebné stav jednoznačne posudzovať v súvislosti s psychologickými faktormi, ak nie je možné vysvetliť ochorenie inou poruchou, fyzickou alebo duševnou.

Liečba

Príznaky bolesti môžeme znížiť liečbou bolesti a zlepšením nedostatkov v sociálnej oblasti a rovnako i v oblasti interpersonálneho fungovania.

Prognóza

Slabá. Poruchy bolesti sú chronické a trvá niekoľko rokov, často zahŕňa ďalšie príznaky, ako sú depresia, úzkosť, a zneužívanie drog.