Psychiatrické poruchy

Mánio-depresia, Bipolárna porucha

Kategória

Poruchy nálady

Etiológia

Výskum preukázal silnú biologickú zložku prítomnú v prípade tejto poruchy, rovnako ako u schizofrenických porúch, máme dočinenia s environmentálnymi faktormi, ktoré hrajú úlohu v exacerbácii príznakov.

Príznaky

Bipolárna porucha sa delí do dvoch typov:

Bipolárna porucha I:

Pre diagnózu bipolárnej poruchy typu I, osoba musí mať aspoň jednu manickú fázu už za sebou. Mánia je niekedy označovaná ako druhý extrém depresie. Mánia je intenzívny vysoký čas aktivity, kedy sa človek cíti euforický, takmer nezničiteľný v oblastiach, ako sú osobné financie, obchodné rokovania, či vzťahy vo všeobecnosti. Pacient môže mať zvýšené sebavedomie, byť viac hovorný, ako je obvyklé, má neskutočný tok myšlienok, zníženú potrebu spánku, a ľahko sa rozptýli. Tieto manické epizódy vedú k mnohým problémom jedincov v týchto oblastiach; ako je napríklad míňanie veľa peňazí, než bolo pôvodne zamýšľané, tento stav hodne ovplyvňuje rozhodnutia jedinca. Rovnako sa stav podpisuje i na sexuálnych aktivitách, a/alebo užívaní drog alebo alkoholu. Depresia, fáza, ktorá strieda fázu manickú, môže byť o to hlbšia, keď si jedinec uvedomí následky svojich činov, ktoré konal v manickej fázy.

Bipolárna porucha II:

Podobne ako u bipolárnej poruchy typu I, sú doby, epizódy manická a depresívna, rovnaké ako je popísané u typu bipolartity I. Bipolárna porucha II, je však iná v tom, že maximá manickej fázy, sú skôr hypo-manické, než manické. Inými slovami, majú podobné príznaky, ale nie sú natoľko závažné, že spôsobia výrazné zhoršenie v sociálnej či profesijnej činnosti a zvyčajne nevyžadujú hospitalizáciu, aby bola zaistená bezpečnosť týchto osôb.

Bipolárna porucha je spojená s výkyvmi nálad, ktoré sa pohybujú od minima depresie až po maxima mánie. Ak sa pacient vyskytne v depresii, môže cítiť smútok alebo beznádej a stratí záujem alebo potešenie z väčšiny činností. Keď sa nálada posúva v opačnom smere, môže mať pacient pocit eufórie a plnosti energie. Nálada sa môže zmeniť iba niekoľko krát za rok, ale môže sa vymeniť aj niekoľko krát za deň. V niektorých prípadoch, bipolárna porucha spôsobuje príznaky depresie a mánie súčasne.

Príznaky manickej fázy

Eufória

Prehnané sebavedomie

Zlý úsudok

Rýchla reč

Závodivé myšlienky

Agresívne správanie

Tešenie sa prehnaným spôsobom, alebo podráždenie

Zvýšená fyzická aktivita

Rizikové správanie

Výdavkové nerozumné správanie a problémy s finančným mamažmentom

Zvýšená hnacia sila na dosiahnutie cieľov

Zvýšená sexuálna túžba

Znížená potreba spánku

Ľahká možnosť rozptýlenia

Užívanie drog alebo alkoholu

Časté absencie v práci alebo v škole

Ilúzia alebo výpadky reality (psychóza)

Nízky výkon v práci alebo v škole

Príznaky depresívnej fázy

Smútok

Beznádej

Samovražedné myšlienky alebo samovražedné správanie

Úzkosť

Pocity viny

Problémy so spánkom

Nízka chuť do jedla alebo zvýšená chuť do jedla

Únava

Strata záujmu o činnosti, kedysi považované za príjemné

Problémy so sústredením

Podráždenosť

Chronická bolesť, bez známej príčiny

Časté absencie v práci alebo v škole

Nízky výkon v práci alebo v škole

Ďalšie príznaky bipolárnej poruchy:

Sezónne zmeny nálady. Rovnako ako u sezónnej afektívnej poruche (SAD), niektorí ľudia s bipolárnou poruchou majú nálady, ktoré sa menia podľa ročných období. Niektorí ľudia sa s manickou alebo hypomanickou epizódou na jar alebo v lete "akoby stotožnia" a dokážu takto reagovať na počasie. Niektorí pacienti majú na jeseň a v zime manickú fázu a druhí na jar depresívnu zložku. Alebo aj obrátene.

Rýchle zmeny v bipolárnej poruche. Niektorí ľudia s bipolárnou poruchou majú rýchle zmeny nálady. To je definované ako mať štyri alebo viac zmien nálad v rámci jedného roka. Avšak, u niektorých ľudí k takýmto zmenám dochádza oveľa rýchlejšie, niekedy už dokonca behom hodín.

Psychóza

Ťažké epizódy buď mánie alebo depresie môže viesť k psychóze, odtrhnutiu sa od reality. Príznaky psychózy môžu byť aj falošné, silne držanie osobnej viery či nejakého presvedčenia o niečom (bludy) a počutie alebo videnie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie).

Liečba

Lieky, ako je lítium, sú zvyčajne predpísané pre túto poruchu a lítium je základným kameňom liečby. Doplnková terapia môže byť užitočná pri pomoci klientovi pochopiť chorobu a ako je to s jej dôsledkami, aby klient chorobu i seba samého v nej, poznal. Kedy nasleduje manická alebo depresívna epizóda, aby sa jedinec mohol pripraviť na tieto epizódy. Rovnako ako u všetkých ochorení, budú chýbať i v tomto prípade klientovi isté zručnosti, bude potrebovať s týmto pomôcť, aby dokázal s ochorením bojovať a v rámci možností, vedel so svojim stavom pracovať a efektívne mu čeliť.

Prognóza

Pre ťažké prípady nie je prognóza priaznivá, pokiaľ ide o "zrenie" choroby, väčšina ľudí musí zostať na liekoch po celý svoj život. Manické epizódy sa môžu spomaliť v dôsledku procesu prirodzeného starnutia. S liekmi, choroba môže byť udržiavaná na minimálnej úrovni; niektorí ľudia nezažívajú žiadne zjavné príznaky celé mesiace, ba dokonca aj celé roky.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman