1. Na večierkoch komunikujete:
 2. Ste viac:
 3. Je horšie:
 4. Zaujímajú vás viac:
 5. Zaujmete ľudí:
 6. Uprednostňujete prácu na:
 7. Máte tendenciu byť:
 8. Na večierkoch:
 9. Ste priťahovaný:
 10. Zaujíma vás:
 11. Presvedčia vás viac
 12. Máte sklon byť:
 13. Ste viac:
 14. Máte viac veci:
 15. V sociálnych otázkach:
 16. Bežné veci robíte:
 17. Spisovatelia majú:
 18. Čo vás oslovuje?
 19. Ste pokojnejší pri:
 20. O veciach:
 21. Ste viac:
 22. Pri telefonovaní:
 23. Fakty:
 24. Vizionári:
 25. Ste častejšie:
 26. Je horšie byť:
 27. Sled vecí:
 28. Cítite sa lepšie:
 29. V spoločnosti konverzáciu:
 30. Zdravý rozum je:
 31. Deti by mali:
 32. Pri rozhodovaní sa:
 33. Ste viac:
 34. Ste:
 35. Kladiete dôraz na:
 36. Vidíte zmysel v:
 37. Častejšie ste:
 38. Ste radšej:
 39. Čo je uspokojivejšie?
 40. Viac vás ovplyvňuje:
 41. Veci radšej:
 42. Máte tendenciu k:
 43. Máte radšej:
 44. Ste založený na:
 45. Zaujíma vás viac:
 46. Komplimentom je skôr:
 47. Ceníte si na sebe:
 48. Uprednostňujete:
 49. Ste viac v pohode:
 50. Vaša preferencia:
 51. Dôverujete:
 52. Cítite sa viac:
 53. Treba chváliť na základe:
 54. Ste naklonení k:
 55. Je lepšie uistiť sa:
 56. Vo vzťahoch uprednostníte:
 57. Keď zazvoní telefón:
 58. Ceníte si na sebe:
 59. Zaujímajú vás veci:
 60. Je väčšou chybou byť:
 61. Vidíte seba:
 62. Podporujete:
 63. Ste osoba:
 64. Ste ochotnejší byť:
 65. V písomnej podobe ste:
 66. Skôr sa usilujete:
 67. Uprednostňujete:
 68. Chybou je byť:
 69. Dávate prednosť:
 70. Máte tendenciu byť viac: