• Ďaľšia ponuka na stránke


  1. Na večierkoch komunikujete:
  2. Ste viac:
  3. Je horšie:
  4. Zaujímajú vás viac:
  5. Zaujmete ľudí:
  6. Uprednostňujete prácu na:
  7. Máte tendenciu byť:
  8. Na večierkoch:
  9. Ste priťahovaný:
  10. Zaujíma vás:
  11. Presvedčia vás viac
  12. Máte sklon byť:
  13. Ste viac:
  14. Máte viac veci:
  15. V sociálnych otázkach:
  16. Bežné veci robíte:
  17. Spisovatelia majú:
  18. Čo vás oslovuje?
  19. Ste pokojnejší pri:
  20. O veciach:
  21. Ste viac:
  22. Pri telefonovaní:
  23. Fakty:
  24. Vizionári:
  25. Ste častejšie:
  26. Je horšie byť:
  27. Sled vecí:
  28. Cítite sa lepšie:
  29. V spoločnosti konverzáciu:
  30. Zdravý rozum je:
  31. Deti by mali:
  32. Pri rozhodovaní sa:
  33. Ste viac:
  34. Ste:
  35. Kladiete dôraz na:
  36. Vidíte zmysel v:
  37. Častejšie ste:
  38. Ste radšej:
  39. Čo je uspokojivejšie?
  40. Viac vás ovplyvňuje:
  41. Veci radšej:
  42. Máte tendenciu k:
  43. Máte radšej:
  44. Ste založený na:
  45. Zaujíma vás viac:
  46. Komplimentom je skôr:
  47. Ceníte si na sebe:
  48. Uprednostňujete:
  49. Ste viac v pohode:
  50. Vaša preferencia:
  51. Dôverujete:
  52. Cítite sa viac:
  53. Treba chváliť na základe:
  54. Ste naklonení k:
  55. Je lepšie uistiť sa:
  56. Vo vzťahoch uprednostníte:
  57. Keď zazvoní telefón:
  58. Ceníte si na sebe:
  59. Zaujímajú vás veci:
  60. Je väčšou chybou byť:
  61. Vidíte seba:
  62. Podporujete:
  63. Ste osoba:
  64. Ste ochotnejší byť:
  65. V písomnej podobe ste:
  66. Skôr sa usilujete:
  67. Uprednostňujete:
  68. Chybou je byť:
  69. Dávate prednosť:
  70. Máte tendenciu byť viac: