0%

Bolesť ramena

Bolesť v ramene môže vyplývať z radu faktorov. Abnormality kože, nervou, kostí, kĺbov, ciev a mäkkých tkanív paže, tieto všetky veci môžu mať za následok bolesti. Niekedy choroby, ktoré postihujú iné orgány v tele, ako je ochorenie periférnych ciev alebo artritída, môžu byť príčinou bolesti v ramene. Na ramene môžete pociťovať rad problémov, od miernych ťažkosti až k tým najťažším, potencionálne život ohrozujúcim, ako je napríklad stav po infarkte myokardu a angíny pectoris, ktorá môže vyžarovať do oblasti ramena. Liečba bolesti ramena závisí od vyvolávajúcej príčiny.

Bolesť ramena môže byť príznakom týchto ochorení...

Angína pectoris je bolesť na hrudníku, za hrudnou kosťou v dôsledku nedostatočného prekrvenia srdca.

Artritída je zápal jedného alebo viacerých kĺbov. Keď sú kĺby zapálené môžu vyvinúť tuhosť, teplo, opuch a začervenanie.

Zlomená kosť je fyzická zlomenina, narušenie kostných štruktúr, buď jej nalomenie, či zlomenie v zmysle oddelenia kostí. Toto zranenie potrebuje lekársku intervenciu.

Uhryznutie hmyzom je uhryznutie do mäkkých štruktúr tela, poprípade vypustenie žihadla od včely, či iného hmyzu. Uhryznutie hmyzom môže spôsobiť prenos ochorení, ako je prenos vírusu pomerne neškodného, ale aj škvrnitého týfusu - napríklad. Uhryznutiu hmyzom je potrebné venovať pozornosť, najmä v prípade detí.

Popáleniny sú rozdelené do kategórií podľa závažnosti ako prvý, druhý alebo tretí stupeň popálenia.

Burzitída sa prejavuje bolesťou kĺbov rôznej intenzity, napätím a obmedzením pohybu, opuchom, začervenaním a zvýšenou teplotou kĺbu.

Syndróm karpálneho tunela a tarzálneho tunela sa prejavuje mravčením alebo pálením (parestézia), bolestivosťou alebo znecitlivením ruky, ktorá sa v typickom prípade zhoršuje v nocí, ...neobratnosť a zoslabnutosť ruky, slabá schopnosť uchopiť niečo rukou a pritiahnuť palec krížom cez dlaň k ostatným prstom na ruke.

Celulitída je akútna bakteriálna infekcia ktorá sa šíri pod povrchom kože, vyznačujúci sa sčervenaním a teplom na postihnutom mieste

Bolesť na hrudníku je častým problémom u pacienta na pohotovosti. Príčiny bolesti na hrudníku sú zlomené alebo pomliaždené rebrá, zápal pohrudnice, problémy so srdcom a iné vážne stavy.

Fibromyalgia je chronické ochorenie bolesti charakterizované príznaky ako je únava, poruchy spánku, a bolestivé miesta (body) na tele sú príznakom.

Dna (dnová artritída) Nahromadenie kyseliny močovej, v podobe kryštálikov v oblastí kĺbov. Symptómy a príznaky zahrňujú bolesti kĺbov, opuch, teplota miesta.

Karcinóm hlavy a krku je rakovina ústnej dutiny, slinných žliaz, prínosových dutín a nosných dutín, hltana, hrtana, alebo lymfatickej časti systému.

Infarkt sa stane vtedy, keď krvná zrazenina úplne upchá koronárnu tepnu, ktorá zásobuje krvou srdcový sval.

Srdcový záchvat zahŕňa poškodenie alebo smrť časti srdcového svalu v dôsledku krvnej zrazeniny - táto blokuje časti srdca.

Vyhreznutá, vyskočená platnička môže byť spôsobená zranením alebo degeneráciou súvisiacou s vekom.

Osteomyelitída je infekcia kosti. Možné príčiny sú injekcie aplikované do kosti.

Periférna neuropatia je problém s fungovaním nervov mimo miechy. Pacienti s periférnou neuropatiou môžu mať brnenie, stŕpnutosť, či iné nezvyčajné pocity, slabosť, alebo pálčivú bolesť v postihnutej oblasti. Často krát, sú príznaky symetrické a zapojené sú obe ruky a nohy.

Periférne cievne ochorenie (PVD) odkazuje na ochorenie ciev (tepny a žily), ktoré sa nachádzajú mimo srdca.

Priškripnutiu nervu spôsobuje bolesť, znecitlivenie alebo mravčenie v postihnutej oblasti v dôsledku tlaku na nervy.

Reumatická polymyalgia (PMR) je ochorenie svalov a kĺbov, ktoré spôsobuje bolesť a stuhnutosť ramien, šije.

Psoriatická artritída je ochorenie, ktoré spôsobuje zápal kože a zápal kĺbov. Medzi príznaky patria bolesť, stuhnutosť a opuch kĺbov.

Reumatoidná artritída je auto-imunitné ochorenie, ktoré spôsobuje chronický zápal kĺbov, a tkanív okolo kĺbov.

Uhryznutie hadom Vretenica severná (Vipera berus) je jediný jedovatý had na našom území, ktorého uhryznutie je spojené s vysokou morbiditou, ale veľmi nízkou mortalitou. Symptómy intoxikácie zahrňujú lokálny edém, bolesti brucha s vracanie ...a pokles artériového tlaku.

Zranenia väzu sa nazýva aj podvrtnutie, výron - ide o zranenie svalu alebo šľachy.

Úpal je spôsobený nadmernou expozíciou UV žiarenim zo slnka. UV žiarenie môže poškodiť oči.

Tenisový lakeť je tiež známy ako laterálna epikondylitída. Príznaky tenisového lakťa: Pomaly narastajúca bolesť na vonkajšej strane lakťa (menej často bolesť nastupuje náhle). Bolestivosť sa zhoršuje pri potrasení rukou alebo pri stláčaní resp. žmýkaní mokrých vecí. - Bolestivosť sa zhoršuje pri fixácii zápästia alebo pri pohybe zápästia s vynaložením sily (napr. dvíhanie predmetov, používanie nástrojov, otváranie zaváranín alebo pri používaní bežných predmetov ako napríklad zubná kefka, vidlička, nožík).

Vaskulitída je všeobecný termín pre skupinu ochorení, ktoré sa prezentujú ako nezvyčajný zápal ciev.

Hyperextenzia krku K hyperextenzii krku dochádza predovšetkým pri nárazu zozadu, kedy auto narazí do iného auta vpredu. Dochádza tak ku zraneniu krku.

Arm Pain

Blister

Cervikálna spinálna stenóza

Dislokácia kolena

Infekčná artritída

Poranenie / Trauma

Absces kože alebo infekcia

Nádor

Zápal lakťového nervu