Absencia reči

Nedostatok reči alebo absencia reči, strata reči sa môže vyvinúť v dôsledku lekárskych i psychologických podmienok. Chýbajúca reč alebo mutizmus sa môže objaviť ako príznak katatónie. Katatónia môže byť znamenie, alebo schizofrénie alebo iných psychiatrických stavov zahŕňajúcich psychózu.

To môže byť tiež príznakom vážnej depresie, či iných emočných porúch.

Afázia je termín používaný na opis straty jazyka alebo schopnosti komunikovať, typicky v dôsledku poškodenia mozgu. Mutizmus je porucha reči vyznačujúca sa neschopnosťou hovoriť. Nedostatočný rozvoj reči u detí môže nastať v dôsledku hluchoty alebo problémov so sluchom. U ľudí, ktorí vyvinuli stratu reči, môže príznak signalizovať mŕtvicu alebo iný typ poškodenia mozgu. Poranenie hlavy, demencia a mozgové nádory môžu byť spojené so stratou reči a jazykových funkcií.

Nedostatok reči alebo absencia reči, či strata reči môže súvisieť s týmito stavmi

Nádory na mozgu u dospelých sú ochorenia, pri ktorých malígne bunky začnú rásť v tkanivách mozgu.

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Varovný príznak Alzheimerovej choroby zahŕňa stratu pamäti.

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) (Lou Gehrigova choroba) je neurologické ochorenie, ktoré rýchlo postupuje. Prvotné príznaky ALS sú jemné a môžu zahŕňať zášklby, kŕče alebo stuhnutosť svalov; svalová slabosť ovplyvňuje ruku alebo nohu; nezreteľná a nosové reč; alebo ťažké žuvanie alebo prehĺtanie.

Autizmus (detí i dospelých) je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie, a sociálnej interakcie.

Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte, porucha je natoľko závažná, že zasahuje do sociálnych alebo iných oblastí života.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prežíva.

Strata sluchu (hluchota), môže byť prítomná pri narodení, alebo sa môže prejaviť neskôr v živote. Hluchota môže byť genetická alebo z dôvodu poškodenia od úrazu i ochorenia.

Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

Meningitída Encefalitída je zápal mozgu, ktorý spôsobuje náhlu horúčku, vracanie, bolesť hlavy, citlivosť na svetlo, stuhnutý krk a chrbát.

Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným nevýrazom tváre, a trasom v kľude

Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.

Schizoafektívna porucha je duševná choroba, ktorá sa vyznačuje schizofréniou a poruchami nálad, buď depresiou alebo bipolárnou poruchou.

Schizofrénia je duševné ochorenie (mozgu), ktoré môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvňuje schopnosť človeka vidieť svet reálne.

Schizotypálna porucha osobnosti je charakterizovaná čudným správaním, pocitmi, vnímaním, a spôsobmi, ako jedinec udržiava vzťahy.

Záchvaty (epilepsia) Epilepsia je ochorenie mozgu, v ktorom má osoba záchvaty.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním.

Tranzitórny ischemický atak (TIA) Ak časť mozgu stráca prekrvenie, cez krvné zrazeniny alebo embóliu, môže sa vyvinúť tento stav.

Poranenie mozgu

Poznávacia porucha

Porucha s bludmi

Lieková psychóza

Strata sluchu

Problémy so sluchom

Neuroleptický malígny syndróm

Mutizmus

Sociálna fóbia

Toxíny

Vegetatívny stav

© 2004 - DIS+ a Michal Herman