Psychiatrické poruchy

Disociatívne poruchy (amnézia, porucha identity, depersonalizácia a derealizácia)

Kategória

Disociatívne poruchy

Etiológia

Disociatívna porucha identity je spojená s ťažkým psychickým stresom v detstve, najčastejšie s rituálnym sexuálnym alebo fyzickým zneužívaním.

Príznaky

Niekto s disociatívnou poruchou uniká skutočnosti, spôsobmi, ktoré sú nedobrovoľné a nezdravé. Osoba s disociatívnou poruchou zažíva odpojenie a nedostatok kontinuity medzi myšlienkami, spomienkami, prostredím, akciou a identitou.

Príznaky disociatívnej poruchy - amnézia a závislosť na alternatívnych identítách - čiastočne závisí aj od stavu poruchy ktorú jedinec prejavuje. Príznaky sa zvyčajne rozvíjajú ako reakcia na traumu a pomáhajú udržať ťažké spomienky na uzde. Časy aktuálneho stresu môžu dočasne zhoršiť príznaky ochorenia. Disociatívna porucha spôsobuje veľké ťažkosti s fungovaním v každodennom živote.

Príznaky disociatívnej poruchy:

Strata pamäti (amnézia) určitých lehôt, udalosti a ľudí.

Duševné zdravotné problémy, ako sú depresia, úzkosť, samovražedné myšlienky a pokusy.

Pocity oddelenia od seba.

Vnímanie ľudí a vecí okolo seba, ako skreslené a nereálne.

Rozmazaný zmysel pre identitu.

Veľký dôraz a požiadavky na vzťah, alebo problémy vo vzťahoch, v práci alebo iných dôležitých oblastí života.

Existujú tri hlavné disociatívne poruchy:

Disociatívna amnézia . Hlavným príznakom tohto ochorenia je strata pamäti, ktorá je horšia ako normálna zábudlivosť, a nemôže byť vysvetlená iným zdravotným stavom. Jedinec si nedokáže spomenúť na informácie o sebe alebo o udalostiach s ľuďmi vo svojom živote, a to najmä od doby traumatickej udalosti. Disociatívna amnézia môže byť špecifická pre udalosti v určitom čase, alebo zriedka, môže zahŕňať úplnú stratu pamäti o sebe. Niekedy môže zahŕňať cestovanie alebo zmätené putovanie von zo svojho života (disociatívna fuga). Epizóda amnézie môže trvať minúty, hodiny, alebo, to zriedkavejšie, mesiace alebo celé roky.

Disociatívna porucha identity. Táto porucha, predtým známa ako, Niekoľkonásobná porucha osobnosti je charakterizovaná "prepnutím" do alternatívnych identít. Jedinec môže cítiť prítomnosť jedného alebo viacerých iných ľudí, s ktorými hovorí, a ktorí žijú v jeho hlave, a môže mať pocit, ako by bol posadnutý inými identitami. Každá z týchto identít môže mať jedinečné meno, osobnosť, osobnú históriu a charakteristiky, vrátane zjavných rozdielov v hlase, alebo pohlaví, manierov a dokonca aj také fyzikálne vlastnosti, ako je potreba nosenia okuliarov. K dispozícii sú aj poznatky a isté úvahy (starosti) jedincov v tom, ako zoznámiť každú (tú) identitu s ostatnými (v hlave) prítomnými identitami. Ľudia s disociatívnou poruchou identity zvyčajne majú taktiež disociačnú amnéziu a často mávajú disociačnú fugu.

Depersonalizácia a derealizácia. Táto porucha zahŕňa prebiehajúce alebo epizódne pocity oddelenia alebo stavu bytia mimo seba - pozorovanie svojich činov, pocitov, myšlienok a to z diaľky, ako by sa pozerali na film (depersonalizácia). Ďalšie osoby a veci okolo jedinca môžu pociťovať oddelene a hmlisto alebo akýmsi snovým spôsobom, a svet sa jedincovi môže zdať nereálny (derealizácia). Môžete u jedinca zaznamenať depersonalizáciu, alebo derealizáciu alebo oboje naraz. Príznaky, ktoré môžu byť veľmi stresujúce, môže trvať iba pár sekúnd, alebo prichádzajú a odchádzajú bežne, v priebehu času.

Disociatívna porucha sa obvykle vyvíja ako spôsob, vyrovnania sa s nejakou prežitou traumou. Poruchy sa najčastejšie vytvárajú u detí vystavených dlhodobému fyzickému, sexuálnemu alebo psychickému týraniu, alebo menej často, v domácom prostredí, ktorá je desivé alebo vysoko nepredvídateľné. Stres spojený s vojnou alebo živelnými pohromami, môže tiež spustiť disociatívnu poruchu.

Osobné identita sa vytvára už počas detstva. Takže dieťa je schopné, rovnako ako dospelý v prípade veľkej traumy zareagovať tak, že sa u neho vytvorí stav v ktorom je schopný pozorovať traumatickú udalosť, akoby sa diala inej osobe. Dieťa, či vo všeobecnosti jedinec, použije tento mechanizmus na zvládnutie reakcii na stresové situácie v priebehu života.

Ľudia, ktorí čelia alebo čelili dlhodobému fyzickému, sexuálnemu alebo emocionálnemu zneužívaniu v detstve sú najväčším rizikom pre vznik disociatívnej poruchy. Deti a dospelí, ktorí majú iné traumatické udalosti, ako je napríklad vojna, prírodné katastrofy, únosy, mučenie alebo invazívne liečebné procedúry, tiež sa u nich môže vyvinúť tento stav.

Ľudia s disociatívnou poruchou, majú zvýšené riziko komplikácií a pridružených ochorení, ako sú:

Sebapoškodzovanie.

Samovražedné myšlienky a pokusy

Sexuálna dysfunkcia alebo vyvinutie sexuálne nutkavých stavov.

Alkoholizmus a užívanie drog

Depresie a úzkostné poruchy

Post traumatická stresová porucha

Poruchy osobnosti

Poruchy spánku vrátane nočných môr, nespavosť a námesačnosť.

Poruchy príjmu potravy

Ťažké bolesti hlavy

Liečba

Liečba je obtiažna z mnohých dôvodov, vrátane tajností, ktoré si jedinec chráni, to spôsobuje ťažkosti pri diagnostike ochorenia. Typicky jedinec bude vyžadovať mnohé roky liečby.

Psychoterapia je primárna liečba pre disociatívne poruchy. Táto forma terapie, tiež známa ako terapia rozhovorom spočíva v poradenstve a psychosociálnej terapii, ktorá zahŕňa rozhovory o svojej poruche a súvisiacich otázkach.

Terapeut sa bude snažiť pochopiť príčinu stavu a bude vytvárať nové spôsoby, ako sa vyrovnať so stresovými okolnosťami. V priebehu času, môže terapeut hovoriť o traume, ale všeobecne len v prípade, že pacient už má zvládnuté zručnosti a vytvorený vzťah so svojím terapeutom a že takéto rozhovory už sú bezpečné.

Hoci nie sú žiadne lieky, ktoré by sa dali špecificky použiť na disociatívne poruchy, môže lekár predpísať antidepresíva, anti-úzkostné lieky alebo antipsychotiká; tie môžu pomôcť kontrolovať zdravotné príznaky spojené s disociatívnou poruchou.

Prognóza

Vzhľadom k tomu, že porucha je dlhodobá, môže byť veľmi ťažké ju liečiť. Často jednotlivci majú početné "vzostupy a pády" v liečbe. Celkovo však rozsiahle dielo so skúseným terapeutom môže výrazne zlepšiť celkovú prognózu.
© 2004 - DIS+ a Michal Herman