0%

Psychiatrické poruchy

Závislostná porucha osobnosti

Kategória

Poruchy osobnostiEtiológia

Závislostná porucha osobnosti je charakterizovaná dlhotrvajúcou potrebou osoby, ktorá sa o postihnutého jedinca stará. Jedinec pociťuje strach z opustenia osobou alebo sa bojí o život tohto svojho opatrovníka.

Príznaky

Jedinci s touto poruchou sa často vyznačujú pesimizmom a pochybnosťami o sebe, majú tendenciu znižovať svoje schopnosti, a môže stále na seba poukazovať, ako na hlúpeho. Berú kritiku a nesúhlas ako dôkaz svojej bezcennosti a strácajú vieru v seba. Majú problémy robiť každodenné rozhodnutia bez nadmerného množstva rád a uisťovania od ostatných, že to zvládnu. Druhí musia prevziať zodpovednosť za väčšinu hlavných oblastí ich života. Majú problémy s vyjadrovaním nesúhlasu s ostatnými, pretože majú strach zo straty podpory alebo schválenia. Majú problémy začať s projektami, vlastne s čímkoľvek, pretože si neveria, neveria vo vlastný úsudok, a vo svoje schopnosti, nemajú motiváciu a chýba im energia. Neustále sa boja, že zostanú sami. Prežívajú v tomto smere tak veľký strach, že tento je schopný ich doslova paralizovať.

Prognóza

Liečba závislej poruchy osobnosti spočíva v dlhodobej psychoterapeutickej intervencii, spoločne s terapeutom, ktorý má skúsenosti s liečbou tohto typu poruchy osobnosti. Lieky môžu byť tiež predpísané na pomoc so špecifickými znepokojujúcimi a oslabujúcimi symptómami.