0%

Rozmazané videnie

Rozmazané videnie sa týka nedostatku zrakovej ostrosti, čo vedie k neschopnosti vidieť jemné detaily. Rozmazané videnie môže byť dôsledkom abnormalít prítomných už pri samom pôrode, ako je krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť, ktoré vyžadujú korekčné šošovky (okuliare), alebo môže rozmazané videnie signalizovať prítomnosť choroby očí. Rozmazané videnie môže byť tiež príznakom mnohých stavov, ktoré sa priamo nedotýkajú oka, ako napríklad migréna alebo cievnej mozgovej príhody. Rad liekov môže tiež viesť k dočasnému rozmazanému videniu - pôsobia v režime vedľajšieho efektu.

Rozmazané videnie môže súvisieť s týmito ochoreniami

Astigmatizmus je stav oka, v ktorom je rohovka abnormálne zakrivená a spôsobuje mimo zamerané videnie obrazu.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Šedý zákal je očné ochorenie, ktoré spôsobuje šošovka v oku, tá sa zakalí a znepriehľadní a zhorší videnie.

Vred na rohovke je otvorená rana na rohovke. Infekcia je najčastejšou príčinou vredu rohovky. Príznaky: tupá bolesť a pocit cudzieho telesa v oku, pri rozvinutých vredoch intenzívna bolesť, opuch očí a svetloplachosť, výrazné slzenie a zahmlené videnie, malá matná plôška, postupne sa vyvíjajúca na vriedok.

Cukrovka a očné problémy sú spôsobené vysokými hladinami cukru v krvi po dlhší čas.

Suché oči Suché oko je najčastejšie ochorenie oftalmologickej praxi. Postihuje 20 % populácie a znamená narušenú tvorbu slzného filmu oka. sucha v oku. Príznaky: škrabanie, dráždenie, svrbenie a pocit cudzieho telesa v oku.

Ďalekozrakosť je ťažkosť zaostriť na objekty, ktoré sú blízko.

Glaukóm Hlavnými znakmi, ktoré charakterizujú glaukóm, je zvýšený vnútroočný tlak (intraocular pressure, IOP) a poškodenie zrakového nervu. Príznaky: náhla bolesť očí, červené oko, zahmlené videnie, dúhové kruhy okolo svetelných zdrojov, nauzea - dávenie

Iritis je zápal dúhovky, farebnej časti oka. Príznaky: červené, bolestivé oči, rozmazané videnie, a svetloplachosť.

Keratitída je zápal rohovky. Symptómy a príznaky zahrňujú bolesť, slzenie, rozmazané videnie, sčervenanie očí, slzenie očí a pod.

Keratoconus je stav, v ktorom rohovka sa vyduje von ako kužeľ. .Príčina tohto stavu nie je známa, ale genetika môže byť zodpovedná.

Makulárna degenerácia Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) je ochorenie, ktoré postupne zničí centrálne videnie.

Migrény (migréna) sú silné bolesti hlavy, ktoré sprevádza citlivosť na svetlo, zvuky a pachy.

Krátkozrakosť je ťažkosť zaostrenia na objekty, ktoré sú ďaleko. ochorenie beží v rodinách, teda je geneticky podmienené.

Zápal zrakového nervu je zápal zrakového nervu, štruktúr, ktoré spájajú oko s mozgom.

Presbyopia (zahmlené videnie) je strata súvisiaca s vekom, schopnosťou sústrediť sa na objekty, ktoré sú blízko. Tento stav zvyčajne postihuje starších ľudí.

Odlúčenie (odlúpenie, odchlípnutie) sietnice znamená buď odtrhnutie alebo separáciu časti sietnice od jej podkladovej vrstvy (epitelu). Môže nastať pri úrazoch oka, hlavy ale aj v pokročilom štádiu diabetu či kvôli rozsiahlemu zápalu v oku.

Skleritída je zápal bielej časti oka (beľmo). To môže byť spôsobené vážnym základným ochorením, ako je napríklad autoimunitné ochorenie.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním do mozgu.

Tranzitórne ischemicke ataky (TIA) Ak časť mozgu stráca prekrvenie, kvôli krvnej zrazenine alebo embólii. TIA je dočasné nedokrvenie mozgu, ktorého príznaky sa rôznia podľa toho, ktorá časť mozgu nemá dostatok krvi. Vzniká upchatím niektorej z ciev v mozgu, no toto je spravidla miernejšie než pri mozgovej porážke. Preto sa TIA ľudovo volá aj „miniporážka“.

Uveitída je zápal oka. Medzi príznaky patrí rozmazané videnie, bolesť očí, začervenanie očí, svetloplachosť.

Krvácanie do oka

Konvergenčná nedostatočnosť

Oder rohovky

Očné infekcie

Cudzie teleso v oku

Nesprávne okuliare

Dislokácia šošovky

Lieky

Trauma oka alebo hlavy