Psychiatrické poruchy

Frotérizmus

Kategória

Sexuálne deviácie a sexuálne poruchy

Etiológia

Ako väčšina porúch v tejto kategórii, aj v prípade tejto poruchy existuje mnoho názorov na jej vznik a vývin. Väčšina odborníkov sa zhoduje, že existujú základné otázky spojené s detstvom, ktoré hrajú významnú úlohu v etiológii.

Príznaky

Táto porucha je charakterizovaná intenzívne prebudenou sexuálnou fantáziou, naliehaním, ktoré vychádza zo silných potrieb takéhoto jedinca, alebo je i charakterizovaná priamym napĺňaním týchto potrieb v praxi, kedy sa jedinec dotýka iných ľudí, proti ich vôli a trie sa o nich sexuálnym spôsobom. K tomu často dochádza v situáciách, ako, napríklad, v preplnenom autobuse alebo metre. Ak chcete diagnostikovať tieto fantázie, naliehania, alebo správanie, musí dochádzať u jedinca k výrazným ťažkostiam a tieto musia pôsobiť rušivo na každodenné fungovanie.

Liečba

Liečba zvyčajne zahŕňa psychoterapiu zameranú na odhaľovanie a prácu cez základné príčiny správania.

Prognóza

Prognóza je dobrá, aj keď často sú aj iné problémy, ktoré sa môžu vynoriť počas terapie. Ak je tomu tak, je nutné tieto problémy prepracovať tiež.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman