• OBČIANSKE ZDRUŽENIE DIS+

  • CHRÁNIME ZÁUJEM DETÍ

  • 19 ROKOV S VAMI

O nás

Podporujeme deti s poruchami dys

ZŠ a SŠ (2022/2023)

ADD detí je asi 12%

ADHD detí je asi 7%

ZŠ — 482426 žiakov (67,72%)
Špec. ZŠ — 25061 žiakov (3,52%)
SŠ — 198975 žiakov (27,93%)
Špec. SŠ — 5856 žiakov (0,82%)

Centrum vedecko-technických informácií SR | Útvar pre kontakt s verejnosťou MŠ SR | Odbor komunikácie a marketingu MŠ SR

Občianske združenie DIS+  

Ulica a číslo: Mýtna 39
PSČ a mesto: 811 07 Bratislava
IČo: 37919121
DIČo: 2021885459
IBAN: SK7202000000001900053954
   označenie banky: SUBA
   číselný kód banky: 0200
   SWIFT (BIC) kód: SUBASKBX
Dokumenty: Registrácia a stanovy
Mobilný telefón: 0940 641 043
E-mail: kancelaria@displus sk
Kontaktná osoba: p. Herman


Články

Back to Top