0%

Psychiatrické poruchy

Mentálna bulímia

Kategória

Poruchy príjmu potravy


Etiológia

Mnoho jedincov s bulímiou pochádzajú z viac než ovládaných rodín, kde starostlivosť môže byť podcenená, ale aj, na druhej strane prehnaná a puntičkárska. Štúdie naznačujú, že takýto jedinci mohli čeliť sexuálnemu zneužívaniu. Je zaujímavé, že dvojičky, ak jeden z dvojice trpí týmto stavom, často ním ochorie aj druhý jedinec z dvojičiek. Môže ísť aj o odpozorovaný spôsob správania ale i o genetický vplyv, v každom prípade, štúdie ukázali, že ohrození ochorením sú aj ti z prvého stupňa príbuzných.

Príznaky

Kľúčové charakteristiky tohto ochorenia sú záchvatové prejedanie (príjem veľkého množstva potravy) a čistenie (odstránenie potravín z tela umelými prostriedkami, ako je nútené vracanie, nadmerné užívanie preháňadiel, obdobie pôstu, alebo nadmerné cvičenie).

Liečba

Liečba je podobná ako pri anorexii, primárne zameranie je na obnovenie zdravia a so zameraním na normálne stravovacie návyky a na skúmanie základných otázok.

Prognóza

Jedinci s bulímiou sú menej zdráhajú liečiť, kvôli viac zjavných príznakom a vlastnému pozitívnemu uznaniu svojho stavu. Prognóza je preto o niečo lepšia.