Emocionálna plochosť

Emocionálna plochosť je strata alebo nedostatok emočných reakcií na situácie alebo udalosti, ktoré by zvyčajne vyvolali emócie. Ľudia s plochými emóciami sa môžu zdať byť bez emócií, alebo apatickí. Ďalšie pridružené symptómy zahŕňajú hovorenie monotónnym hlasom a zníženie výrazu a mimiky tváre. Ploché emocionálne správanie sa môže prejaviť v súvislosti so schizofréniou, alebo u niektorých typov depresie.

Emocionálna plochosť môže súvisieť s týmito stavmi

Nádory mozgu dospelých sú ochorenia, pri ktorých bunky (malígne) začnú rásť v tkanivách mozgu.

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie.

Autizmus (detí i dospelých) je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie.

Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je napríklad kapacita pamäte,

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prospieva.

Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce správanie, napriek tomu, že užívateľ si uvedomuje problematiku svojej závislosti.

Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným nevýrazným vzhľadom tváre a trasom v pokoji.

Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD), psychiatrický stav, ktorý sa môže vyvinúť po akejkoľvek katastrofické životné udalosti.

Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.

Schizoafektívna porucha je duševná choroba, ktorá sa vyznačuje schizofréniou a poruchami nálad, veľkou depresiou alebo bipolárnou poruchou.

Schizofrénia duševné ochorenie mozgu, ktoré môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka vnímať jasne realitu.

Schizotypálna porucha osobnosti je charakterizovaná čudným správaním, pocitmi, vnímaním a vzťahmi, ktoré sú neštandardne tvorené a udržiavané.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním do mozgu.

Akútna psychóza

Trauma mozgu

Intoxikácia drogami či alkoholom

Drogy

Lieky

Vegetatívny stav

© 2004 - DIS+ a Michal Herman