Emocionálna plochosť

Emocionálna plochosť je strata alebo nedostatok emočných reakcií na situácie alebo udalosti, ktoré by zvyčajne vyvolali emócie. Ľudia s plochými emóciami sa môžu zdať byť bez emócií, alebo apatickí. Ďalšie pridružené symptómy zahŕňajú hovorenie monotónnym hlasom a zníženie výrazu a mimiky tváre. Ploché emocionálne správanie sa môže prejaviť v súvislosti so schizofréniou, alebo u niektorých typov depresie.

Emocionálna plochosť môže súvisieť s týmito stavmi

 • Nádory mozgu dospelých sú ochorenia, pri ktorých bunky (malígne) začnú rásť v tkanivách mozgu.
 • Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie.
 • Autizmus (detí i dospelých) je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie.
 • Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.
 • Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.
 • Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je napríklad kapacita pamäte,
 • Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prospieva.
 • Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce správanie, napriek tomu, že užívateľ si uvedomuje problematiku svojej závislosti.
 • Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.
 • Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie charakterizované pevným nevýrazným vzhľadom tváre a trasom v pokoji.
 • Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode.
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD), psychiatrický stav, ktorý sa môže vyvinúť po akejkoľvek katastrofické životné udalosti.
 • Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.
 • Schizoafektívna porucha je duševná choroba, ktorá sa vyznačuje schizofréniou a poruchami nálad, veľkou depresiou alebo bipolárnou poruchou.
 • Schizofrénia duševné ochorenie mozgu, ktoré môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka vnímať jasne realitu.
 • Schizotypálna porucha osobnosti je charakterizovaná čudným správaním, pocitmi, vnímaním a vzťahmi, ktoré sú neštandardne tvorené a udržiavané.
 • Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním do mozgu.
 • Akútna psychóza
 • Trauma mozgu
 • Intoxikácia drogami či alkoholom
 • Drogy
 • Lieky
 • Vegetatívny stav
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.