Studené nohy a ruky

Studené pocity na nohách môžu pochádzať zo zlého krvného obehu, alebo ochorenia nervového systému, či poranenia expozíciou chladu a tiež zníženým metabolizmom. Ďalej z dôvodu nízkeho stavu štítnej žľazy (hypotyreóza). Ďalšie choroby, ktoré môžu spôsobiť symptómy zahŕňajú diabetes, arterioskleróza, ochorenie periférnych ciev, Raynaudov fenomén, neuropatia, a omrzliny.

U ľudí s diabetom, pri chronických abnormálne zvýšených hodnotách cukru v krvi a v moči, tento stav spôsobuje zúženie ciev a kapilár, ktoré obmedzujú prívod krvi do tkanív, ktoré nakoniec vedú ku stavom studených nôh. Arterioskleróza a ochorenie periférnych ciev často predstavujú chronické zvýšenie hladín cholesterolu v krvi, ktoré vedie k zúženiu krvných ciev. Raynaudov fenomén spôsobuje zúženie drobných krvných ciev v reakcii na citlivosť nervov na chlad, ale i teplo, či stres, čo spôsobuje príznaky ochladnutia končatín. Úrazy spôsobené extrémnym chladom poškodzujú krvné cievy, ktoré sa takto zrania pri omrznutí tkanív.

Studené nohy a ruky môžu súvisieť s týmito stavmi

Diabetes (typ 1 a typ 2) je chronické ochorenie charakterizované vysokou úrovňou cukru (glukózy) v krvi.

Úrazy spôsobené chladom Zranenia súvisiace zo studeným počasím často spôsobujú omrzliny. Príznaky môžu zahŕňať brnenie, znecitlivenie a zmeny vo farbe a štruktúre pokožky. Liečba zvyčajne zahŕňa odsun z chladného miesta, odstránenie mokrého oblečenia a otepľovanie postihnutej oblasti. Tento stav si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc. Nerozmrazujte postihnutú oblasť v prípade, že existuje riziko znovuzmrazenia. Niektoré osoby, ako sú starší ľudia, deti, alkoholici a bezdomovci, majú zvýšené riziko vzniku studených zranení. Prevenciu týchto úrazov je možné najlepšie dosiahnuť prostredníctvom riadneho plánovania a prípravy na chladné počasie.

Hypotyreóza je stav, v ktorom produkcia hormónov štítnej žľazy je nižšia ako je normálne.

Periférne cievne ochorenie (PVD) odkazuje na ochorenia ciev (tepny a žily), ktoré sa nachádzajú mimo srdca.

Raynaudov fenomén (RP) je stav ktorý máva za následok sfarbenie prstov a/alebo nôh po expozícii zmenenej teploty (studené alebo teplé) alebo aj pôsobením emocionálnych udalosti. Ku zmene farby kože dochádza preto, že abnormálne kŕče krvných ciev spôsobujú znížené prekrvenie miestnych tkanív. Raynaudov fenomén najčastejšie postihuje ženy, najmä v druhom, treťom alebo štvrtom desaťročí ich života. Ľudia môžu mať Raynaudov fenomén samostatne alebo ako súčasť iných reumatických ochorení. Raynaudov fenomén u detí je v podstate totožný ako Raynaudov fenomén u dospelých. Keď sa vyskytuje samostatne, je označovaný ako "Raynaudova choroba" alebo ako primárny Raynaudov fenomén. Keď je sprevádzaný inými ochoreniami, nazýva sa sekundárny Raynaudov fenomén.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman