Psychiatrické poruchy

Schizoidná porucha osobnosti

Kategória

Poruchy osobnosti

Etiológia

Presné príčiny schizoidnej poruchy osobnosti sú neznáme, aj keď kombinácia genetických a environmentálnych faktorov - najmä v rannom detstve - sa predpokladá, že zvyšuje riziko vzniku ochorenia.

Príznaky

Ako pri všetkých diagnózach porúch osobnosti aj pri schizoidnej poruche musia byť splnené isté príznaky. ako je afektivita, vzrušivosť, narušená kontrola impulzivity, odlišné spôsoby vnímania a myslenia. Jedinec má narušené vzťahy. Abnormálny vzorec správania je trvalý, dlhodobý a nie je obmedzený na epizódy duševnej poruchy, je ovplyvnená celú osobnosť a je jasne maladaptívna v širokom rozsahu osobných i sociálnych situácií. Porucha vedie k značnej osobnej nepohode, čo ale môže byť zrejmé až neskôr, stav zhoršuje jedinca v cekovom výkone, v zamestnaní, tak aj v spoločenskej oblasti.

Schizoidná porucha osobnosti je neobvyklý stav, v ktorom sa ľudia vyhýbajú spoločenským aktivitám a dôsledne sa vyhýbajú interakcii s ostatnými. Postihuje viac mužov ako ženy. Jedinec môže byť videný ako samotár, a môže postrádať túžbu alebo schopnosti tvoriť úzke osobné vzťahy.

Príčina schizoidnej poruchy osobnosti je neznáma.

Ochorenie sa prejavuje príznakmi

Preferujú byť sami a zvyčajne si vyberajú osamelé činnosti.

Preferujú nezávislosť a majú málo priateľov.

Cítia sa zmätení v tom ako reagovať na bežné spoločenské narážky a všeobecne majú málo čo povedať.

Necítia takmer žiadnu túžbu po sexuálnych vzťahoch.

Cíti sa neschopní prežívať radosť

Pôsobia ako tupí, ľahostajní alebo citovo chladní.

Sú nemotivovaní a majú tendenciu mať horšie výsledky v škole alebo v práci.

Poruchy osobnosti začínajú v ranej dospelosti; najneskôr. Niektoré z týchto tendencií môžu byť viditeľné už počas detstva. Príznaky sa vyskytujú v celej rade sociálnych a osobných situácií. Môže to spôsobiť ťažkosti fungovania v práci, sociálnych alebo v iných oblastiach života. Avšak, môže to spôsobiť úspech v práci v ktorej sú zaradení ako osamotení pracovníci.

Jedinci so schizoidnou poruchou osobnosti nemusia vedieť, ako vytvárať priateľstvá, alebo môžu mať pocit veľkej úzkosti, keď sa nachádzajú v prítomnosti iných ľudí, vyskúšajú to a potom to zase vzdajú a stiahnu sa.

Liečba

Lieky. Liečba poruchy je tiež smerovaná ku potlačeniu problémového správania a prežívania. Rovnako bude užitočné, ak sa liečba zameria na adaptívne funkcie jedinca. Je potrebné aby sa jedinec správnym spôsobom motivoval, od toho závisí celá liečba.

Prognóza

Ako sme spomínali, ak je jedinec dostatočne motivovaný, prognóza liečby je dobrá. Podarí sa dostať klienta do relatívne uspokojivého stavu, ktorý mu zabezpečí zmiernenie príznakov.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman