0%

Psychiatrické poruchy

Schizofrénia

Kategória

Psychotické poruchy


Etiológia

Mnoho teórií bolo povedaných v snahe vysvetliť túto poruchu. V súčasnej dobe väčšina odborníkov verí, že schizofrénia je výsledkom fyziologického stavu, ktorý môže byť spôsobený životným stresorom..

Príznaky

Príznaky schizofrénie sa zvyčajne začínaju v období medzi dospievaním a ranou dospelosťou u mužov a o pár rokov neskôr aj u žien, a to zvyčajne v dôsledku stresového obdobia (ako napr. škola a povinnosti s ňou spojené, alebo nástup do prvého zamestnania na plný úväzok, a pod.). Počiatočné príznaky môžu zahŕňať bludy a halucinácie, zmätené správanie a/alebo aj nesúvislá nezrozumniteľná reč. Vzhľadom k tomu, ako príznaky ochorenia postupujú, splošťuje sa správanie a vnímanie osoby, môžu sa vyvinúť aj iné nevhodné správania.

Schizofrénia zahŕňa rad problémov s mysľou (kognitívne), správaním alebo emóciami. Príznaky sa môžu líšiť, ale odrážajú zhoršenú schopnosť celkového fungovania.

Bludy. Ide o falošnú vieru, ktorá sa nezakladá na objektívnej pravde. Toto zvyčajne zahŕňa vizuálne alebo počuté vecí, ktoré neexistujú. Napriek tomu tieto osoby bývajú mimoriadne presvedčivé. Halucinácie sa môžu týkať ktoréhokoľvek zmyslu, ale počuť hlasy, to je najčastejšia halucinácia.

Neusporiadané myslenie (reč). neusporiadané myslenie je odvodené od zmäteného prejavu. Efektívna komunikácia môže byť celkovo narušená, a odpovede na otázky, môžu byť čiastočne alebo úplne nesúvisiace s predmetom otázky. Zriedka, reč môže byť pospájaná z nezmyselných slov, ktoré nemôžu byť pochopené, niekedy sú označované ako slovný šalát.

Extrémna zmätenosť alebo abnormálne motorické správanie. To sa môže preukazovať mnohými spôsobmi, od detskej hlúposti, až k nepredvídateľným agitáciám. Správanie nie je zamerané na cieľ, čo je ťažké pri plnení normálnych úloh. Abnormálne motorické správanie môže zahŕňať nevhodné a bizarné držanie tela, úplný nedostatok reakcii, alebo zbytočný a neprimeraný pohyb.

Negatívne príznaky.

Ide o zníženú schopnosť alebo neschopnosť fungovať normálne. Napríklad osobe chýbajú emócie, nemení výraz tváre a je akoby stuhnutá, rozpráva bez skloňovania a monotónne, alebo nepoužíva gestá, nepohybuje hlavou, telom ako je to zvyčajné pri rozprávaní, ako bežný prejav emocionality. Osoba môže mať zníženú schopnosť plánovať a vykonávať činnosti. Nerozpráva, alebo zanedbáva osobnú hygienu, alebo má stratu záujmu o každodenné činnosti, je sociálne stiahnutá, alebo neschopná prežívať radosť.

Symptómy u teenagerov

Schizofrénia u dospievajúcich je asi podobná ako aj u dospelých, ale v prípade ochorenia je v tomto veku ťažké vôbec schizofréniu rozpoznať. To môže byť zčasti preto, že niektoré z prvých príznakov schizofrénie u dospievajúcich sú spoločné pre typický vývoj v priebehu dospievania, ako napríklad:

Odstup od priateľov a rodiny
Pokles výkonu v škole
Problémy so spánkom
Podráždenosť alebo depresívna nálada
Nedostatok motivácie

V porovnaní s príznakov schizofrénie u dospelých, dospievajúci môžu prejaviť nasledovné príznaky:

nemajú tak často bludy
majú často zrakové halucinácie

Liečba

Lieky sú najdôležitejšou súčasťou liečby, pretože môžu znížiť a niekedy odstrániť psychotické príznaky. Je často potrebný sociálny dohľad pre pomoc pri každodenných zručnostiach, finančných záležitostiach, ale aj pri bývaní: Terapia môže pomôcť jednotlivcovi učiť sa lepšie zvládať takéto zručností a môže tiež napomôcť v zlepšení sociálnych a pracovných zručností.

Prognóza

Neexistuje žiadny liek na túto poruchu, takže prognóza je zlá. Avšak, liečbou bolo preukázané, že je veľmi účinná proti psychotickým príznakom a terapia môže individuálne pomôcť vyrovnať sa s chorobou lepšie a zlepšiť i sociálne fungovanie. Absencia toho, čo sa označuje ako negatívne príznaky (ovplyvniteľnosť, alebo zlá sociálna interakcia) zlepšuje prognózu výrazne.