0%

Čudné správanie

Pozorovanie podivného, čudného a ťažko hodnotiteľného správania závisí, aspoň čiastočne, na vnímaní pozorovateľa. Väčšina ľudí, neobvyklé správanie, ktoré občas u niektorých ľudí, či doskonca u svojich rodinných príslušníkov, si len ťažko vedia takéto správanie vysvetliť. Takéto ťažko prijateľné správanie môže byť znakom psychotických porúch, či porúch nálady. Ako príklady stavov v ktorých sú prítomné psychózy (zmena vnímania reality) ako je schizofrénia, poruchy s bludmi a schizoafektívna porucha. Ľudia, ktorí trpia psychózou môžu mať zmenené vnímanie reality, ktoré často ovplyvňuje ich celkové správanie, potom konajú spôsobom, ktoré môže byť vnímaný ako podivný. Problémy s kontrolou svojho správania môžu dochádzať aj v dôsledku poškodenia mozgu alebo nejakej inej poruchy. Ľudia ktorí trpia demenciou môžu tiež zobrazovať čudné správanie. Behaviorálne zmeny môžu byť doplnené ďalšími psychiatrickými symptómami alebo fyzickými príznakmi. V nepodlednom rade zneužívanie návykových látok a drog môžu viesť k problémom so správaním.

Čudné správanie môže byť príznakom nasledujúcich ochorení...

Nádory na mozgu dospelých je ochorenie pri ktorom malígne (rakovinové) bunky začnú rásť v tkanivách mozgu.

Alkoholizmus Všeobecne známy alkoholizmus je choroba, ktorá postihuje celú osobnosť, poškodzuje ju a zásadne mení.

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Varovný príznak Alzheimerovej choroby je strata pamäti.

Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný je fyzikálnymi príznakmi. Úzkostné poruchy sú vážne zdravotné ochorenie.

Porucha autistického spektra (u detí aj dospelých) Autizmus u detí a dospelých je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie, sociálnej komunikácie.

Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševná choroba charakterizovaná depresiou a mániou, ktoré sa striedajú v rôzne dlhých obdobiach.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte, zasahuje do spoločenského alebo rodinného fungovania.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo existuje.

Zneužívanie drog je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje drogu hľadajúce správanie s negatívnym dopadom a dôsledkami pre užívateľa.

Dystýmia je menej závažná forma chronickej depresie. Symptómy a príznaky zahrňujú nespavosť, samovražedné myšlienky, pocit viny, prázdnotu.

Human Immunodeficiency Virus (HIV) vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), spôsobí infekciu HIV a následne syndróm získaného zlyhania imunity (AIDS).

Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

Meningitída Encefalitída je zápal mozgu, ktorá spôsobuje náhlu horúčku, vracanie, bolesť hlavy, citlivosť na svetlo, stuhnutý krk a chrbát.

Záchvaty paniky Panické útoky sú náhle pocity hrôzy, ktoré udrú bez varovania. Tieto epizódy sa môžu objaviť kedykoľvek, dokonca aj počas spánku.

Parkinsonova choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie. Je najčastejšou príčinou parkinsonizmu, klinického syndrómu spôsobeného postihnutím špeciálnych oblastí nervového systému tzv. bazálnych ganglií, ktoré sa podieľajú na riadení pohybu, čo v konečnom dôsledku vedie k typickej poruche hybnosti.

Fóbie sú neúprosné obavy z aktivít (sociálna fóbia), situácii (agorafóbia), a konkrétnych položiek (napr. strach z pavúkov)

Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode. Dôvodom sú pravdepodobne rýchle zmeny hormónov.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD), psychiatrický stav, sa môže vyvinúť po každej katastrofickej životnej udalosti.

Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.

Schizoafektívna porucha je duševná choroba, ktorá sa vyznačuje schizofréniou a poruchami nálady, buď depresie alebo bipolárnej poruchy.

Schizofrénia je mozgová porucha, ktorá môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka vnímať jasne realitu.

Schizotypálna porucha osobnosti je charakterizovaná, podivným správaním a pocitmi, vnímaním, a spôsobmi ako si vytvára vzťahy s ostatnými.

Sezónne afektívna porucha je druh depresie, ktorá sa objavuje keď sa dni skracujú, na jeseň a cez zimu.

Záchvaty (epilepsia) je ochorenie mozgu, pri ktorom človek má záchvaty. Existujú dva druhy záchvatov, fokálne a generalizované.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemické) alebo krvácaním do mozgu.

Trauma mozgu

Katastrofálne životné udalosti

Porucha správania

Cyklotymia

Porucha s bludmi

Drogou indukovaná psychóza

Porucha opozičného vzdoru