Čudné správanie

Pozorovanie podivného, čudného a ťažko hodnotiteľného správania závisí, aspoň čiastočne, na vnímaní pozorovateľa. Väčšina ľudí, neobvyklé správanie, ktoré občas u niektorých ľudí, či doskonca u svojich rodinných príslušníkov, si len ťažko vedia takéto správanie vysvetliť. Takéto ťažko prijateľné správanie môže byť znakom psychotických porúch, či porúch nálady. Ako príklady stavov v ktorých sú prítomné psychózy (zmena vnímania reality) ako je schizofrénia, poruchy s bludmi a schizoafektívna porucha. Ľudia, ktorí trpia psychózou môžu mať zmenené vnímanie reality, ktoré často ovplyvňuje ich celkové správanie, potom konajú spôsobom, ktoré môže byť vnímaný ako podivný. Problémy s kontrolou svojho správania môžu dochádzať aj v dôsledku poškodenia mozgu alebo nejakej inej poruchy. Ľudia ktorí trpia demenciou môžu tiež zobrazovať čudné správanie. Behaviorálne zmeny môžu byť doplnené ďalšími psychiatrickými symptómami alebo fyzickými príznakmi. V nepodlednom rade zneužívanie návykových látok a drog môžu viesť k problémom so správaním.

Čudné správanie môže byť príznakom nasledujúcich ochorení...

 • Nádory na mozgu dospelých je ochorenie pri ktorom malígne (rakovinové) bunky začnú rásť v tkanivách mozgu.
 • Alkoholizmus Všeobecne známy alkoholizmus je choroba, ktorá postihuje celú osobnosť, poškodzuje ju a zásadne mení.
 • Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Varovný príznak Alzheimerovej choroby je strata pamäti.
 • Úzkosť je pocit obáv a strachu charakterizovaný je fyzikálnymi príznakmi. Úzkostné poruchy sú vážne zdravotné ochorenie.
 • Porucha autistického spektra (u detí aj dospelých) Autizmus u detí a dospelých je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie, sociálnej komunikácie.
 • Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševná choroba charakterizovaná depresiou a mániou, ktoré sa striedajú v rôzne dlhých obdobiach.
 • Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.
 • Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte, zasahuje do spoločenského alebo rodinného fungovania.
 • Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo existuje.
 • Zneužívanie drog je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje drogu hľadajúce správanie s negatívnym dopadom a dôsledkami pre užívateľa.
 • Dystýmia je menej závažná forma chronickej depresie. Symptómy a príznaky zahrňujú nespavosť, samovražedné myšlienky, pocit viny, prázdnotu.
 • Human Immunodeficiency Virus (HIV) vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), spôsobí infekciu HIV a následne syndróm získaného zlyhania imunity (AIDS).
 • Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.
 • Meningitída Encefalitída je zápal mozgu, ktorá spôsobuje náhlu horúčku, vracanie, bolesť hlavy, citlivosť na svetlo, stuhnutý krk a chrbát.
 • Záchvaty paniky Panické útoky sú náhle pocity hrôzy, ktoré udrú bez varovania. Tieto epizódy sa môžu objaviť kedykoľvek, dokonca aj počas spánku.
 • Parkinsonova choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie. Je najčastejšou príčinou parkinsonizmu, klinického syndrómu spôsobeného postihnutím špeciálnych oblastí nervového systému tzv. bazálnych ganglií, ktoré sa podieľajú na riadení pohybu, čo v konečnom dôsledku vedie k typickej poruche hybnosti.
 • Fóbie sú neúprosné obavy z aktivít (sociálna fóbia), situácii (agorafóbia), a konkrétnych položiek (napr. strach z pavúkov)
 • Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode. Dôvodom sú pravdepodobne rýchle zmeny hormónov.
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD), psychiatrický stav, sa môže vyvinúť po každej katastrofickej životnej udalosti.
 • Psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.
 • Schizoafektívna porucha je duševná choroba, ktorá sa vyznačuje schizofréniou a poruchami nálady, buď depresie alebo bipolárnej poruchy.
 • Schizofrénia je mozgová porucha, ktorá môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka vnímať jasne realitu.
 • Schizotypálna porucha osobnosti je charakterizovaná, podivným správaním a pocitmi, vnímaním, a spôsobmi ako si vytvára vzťahy s ostatnými.
 • Sezónne afektívna porucha je druh depresie, ktorá sa objavuje keď sa dni skracujú, na jeseň a cez zimu.
 • Záchvaty (epilepsia) je ochorenie mozgu, pri ktorom človek má záchvaty. Existujú dva druhy záchvatov, fokálne a generalizované.
 • Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemické) alebo krvácaním do mozgu.
 • Trauma mozgu
 • Katastrofálne životné udalosti
 • Porucha správania
 • Cyklotymia
 • Porucha s bludmi
 • Drogou indukovaná psychóza
 • Porucha opozičného vzdoru
 • Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.