Psychiatrické poruchy

Schizotypálna porucha osobnosti

Kategória

Poruchy osobnosti

Príznaky

Ľudia s touto poruchou sú často opisovaní ako zvláštni, či výstrední a väčšinou majú len málo, ak vôbec majú, blízke vzťahy.

Môžu prekrúcať motivácie, myšlienky a úsudok i správanie druhých a rozvíjajú tak značnú nedôveru.

Tieto problémy môžu viesť k ťažkým úzkostiam a tendencii sa uzavierať v oblasti socializácie.

Človek s poruchou osobnosti schizotypálneho typu reaguje neprimerane na sociálne podnety a má podivné názory. Porucha sa zvyčajne diagnostikuje na začiatku dospelosti, príznaky sa môžu zlepšiť postupne s vekom.

Ďalšie príznaky:

Je samotár a chýbajú mu blízki priatelia.

Nesprávny výklad udalostí, vrátane pocitov, či vonkajších udalostí.

Zvláštne, výstredné alebo neobvyklé myslenie, presvedčenie a správanie.

Obliekanie má nezvyčajné.

Viera vo zvláštne právomocí, ako je napríklad telepatia.

Percepčné zmeny, v niektorých prípadoch telesné ilúzíe, vrátane bolesti, alebo iné deformácie v zmyslových dotykoch.

Trvalá a nadmerná sociálna úzkosť.

Osobitný štýl reči, ako sú voľné alebo nepresné vzory rozprávania.

Podozrivé alebo paranoidné myšlienky, precitlivenosť a neustále pochybnosti o lojalite a vernosti druhých.

Ploché emócie, alebo obmedzené, či nevhodné emocionálne reakcie.

Schizotypálna osobnosť a schizofrénia

Schizotypálnu poruchu osobnosti možno ľahko zameniť so schizofréniou, ťažkou duševnou chorobou, pri ktorej ľudia strácajú kontakt s realitou (psychóza). Kým ľudia so Schizotypálnou osobnosťou môžu zažiť krátke psychotické epizódy s bludmi alebo halucinácie, nie sú tak časté, predĺžené alebo intenzívne, ako je to v prípade schizofrénie.

Ďalší kľúčový rozdiel medzi Schizotypálnou poruchou osobnosti a Schizofréniou je, že ľudia s poruchou osobnosti si zvyčajne môžu byť vedomí rozdielu medzi ich skreslenými predstavami a realitou. Tí, ktorí trpia Schizofréniou všeobecne nemožno zvyklat od ich bludov.

Napriek rozdielom, Schizotypálna porucha osobnosti môže ťažiť z podobných liečebných procedúr ako v prípade schizofrénie a je niekedy považovaná za istú variantu Schizofrénie.

Rizikové faktory

Byť vo vzťahu, s niekym kto prejavuje poruchu schizofrénie alebo schizotypálnu poruchu osobnosti.

Zažívali, alebo zažívajú zanedbanie alebo zneužitie, traumu, alebo rodinnú dysfunkciu.

Komplikácie

Dočasné psychotické epizódy, zvyčajne v reakcii na stres.

Depresie.

Úzkostná porucha, vyznačujúca sa dlhodobými obavami alebo nepokojom.

Problémy v škole, v práci a sociálne problémy.

Schizofrénia. (zriedka)

Pre diagnózu Schizotypálnej poruchy osobnosti, musí byť splnených najmenej päť z týchto kritérií:

 • Nesprávna interpretácia udalostí, ako je napríklad pocit, že niečo, čo je v skutočnosti neškodné, má priamy osobný význam.
 • Presvedčenie alebo magické myslenie, ktoré je v rozpore s kultúrnymi normami.
 • Neobvyklé vnímanie, vrátane ilúzii.
 • Čudné myslenie a rečové vzory.
 • Podozrivé alebo paranoidné myšlienky, ako je napríklad presvedčenie, že niekto jedinca prenasleduje.
 • Ploché emócie, rezervovanosť a izolovanosť.
 • Zvláštne, výstredné správanie alebo vzhľad.
 • Nedostatok blízkych priateľov alebo podporujúcich príbuzných.
 • Nadmerná sociálna úzkosť, ktorá sa neznižuje poznávaním a skúsenosťou.

  Lieky

  Nie sú žiadne priame lieky pre liečbu Schizotypálnej poruchy osobnosti. Ale, lekári môžu predpísať antipsychotické, antidepresívne, alebo anti-úzkostné lieky na úľavu od niektorých príznakov, ako sú napríklad psychotické epizódy, alebo stavy depresie alebo úzkosti.

  Psychoterapia

  Psychoterapia, tiež sa volá diskusná terapia môže pomôcť ľuďom so Schizotypálnou poruchou osobnosti. Postupne začnú dôverovať iným, podstatný je tiež vzťah s terapeutom. Psychoterapia môže zahŕňať napríklad učenie špecifickým sociálnym zručnostiam a správaniu (behaviorálna terapia) alebo identifikácii a zmene skreslených myšlienkových vzorov (kognitívna terapia).

  Liečba môže byť efektívnejšia, keď sú členovia rodiny zapojení do terapie (rodinná terapia). Takýto spoločný prístup ako skupiny, môže pomôcť znížiť boj a emocionálny odstup a zlepšiť dôveru v domácnosť.

  Výhľady

  Príznaky ochorenia, ako je schizotypálna porucha osobnosti sa môžu postupne v priebehu času znížiť. Medzi liečivé patria pozitívne vzťahy s rodinou a priateľmi, rovnako ako pocit úspechu v škole, v práci a v mimoškolských aktivitách. Tieto skúsenosti môžu pomôcť podporiť - okrem iného pozitívne vlastnosti - dôvera, viera v niečie schopnosti, schopnosť prekonávať ťažkosti a tiež pocit sociálnej podpory.

 • © 2004 - DIS+ a Michal Herman