Narkolepsia

Kategória

Poruchy spánku

Príznaky

Narkolepsia je diagnostikovaná, pokiaľ jedinec opakovane prejavuje náhle výskyty denného spánku po dobu najmenej troch mesiacov. Ak chcete diagnostikovať stav, mal by byť prítomný aspoň jeden z nasledujúcich príznakov: kataplexia (krátke epizódy náhlej straty svalového tonusu) a okamžité REM prieniky. Narkoleptický pacient sa ponorí do snového stavu REM takmer okamžite, hneď ako zaspí. A počas dňa — prakticky bez varovania — dostane silné nutkanie spať a znovu je vtiahnutý takmer okamžite do štádia REM. Niektorí lekári by teda narkolepsiu definovali ako „poruchu spánkovej fázy REM“.

Narkolepsia je chronická porucha spánku, charakterizovaná ochromujúcou dennou spavosťou a náhlymi záchvatmi spánku. Ľudia s narkolepsiou majú ťažkosti zostať bdelí po dlhšiu dobu, bez ohľadu na okolnosti. Narkolepsia môže spôsobiť vážne narušenie života.

Napriek tomu, čo niektorí ľudia hovoria, narkolepsia nesúvisí s depresiou, kŕčmi, mdlobami, jednoduchým nedostatkom spánku alebo inými stavmi - taktiež môžu spôsobiť abnormálity spánku.

Narkolepsia je chronické ochorenie, pre ktoré neexistuje žiadny liek. Avšak, lieky a zmeny životného štýlu môžu pomôcť zvládnuť príznaky. Podpora od iných ľudí - rodina, priatelia, zamestnávateľ, učitelia - môžu napomôcť vyrovnať sa s narkolepsiou.

Príznaky narkolepsie

Príznaky narkolepsie začínajú medzi 10. a 25. rokom života a môžu sa zhoršiť v prvých niekoľkých rokoch a potom pokračujú po celý život. Patrí medzi ne:

Nadmerná denná spavosť. Ľudia s narkolepsiou zaspávajú bez varovania, kedykoľvek a kdekoľvek. Môžu náhle zaspať pri práci alebo pri rozhovore. Môžu spať pár minút, alebo až do pol hodiny. Potom sa prebudia a majú dokonca pocit osvieženia, ale nakoniec zaspia znova.

Môže tiež dôjsť k poklesu bdelosti počas dňa. Nadmerná denná spavosť je obvyklým raným príznakom narkolepsie.

Náhla strata svalového tónu. Tento stav, tzv kataplexia, môže spôsobiť celý rad zmien, nezreteľnú reč, svalovú slabosť väčšiny svalov; táto špecifická slabosť môže trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút.

Kataplexia je nekontrolovateľná a spúšťa sa intenzívnymi emóciami, zvyčajne emóciami pozitívnymi, ako je smiech, vzrušenie, ale niekedy aj strachom, prekvapením alebo hnevom.

Niektorí ľudia s narkolepsiou zažijú iba jednu alebo dve epizódy kataplexie ročne, zatiaľ čo iní majú početné epizódy denne. Nie všetci s narkolepsiou zažijú skúsenosti kataplexie.

Spánková obrna. Ľudia s narkolepsiou sú často neschopní sa hýbať pri zaspávaní, alebo tesne po prebudení. Tieto epizódy sú zvyčajne krátke - trvajú jednu až dve minúty - ale môžu byť desivé, pre pacienta i pre okolie.

Nie všetci so spánkovou obrnou majú narkolepsiu, Mnoho ľudí bez narkolepsie zaznamenajú niektoré epizódy spánkovej obrny, a to najmä v mladej dospelosti.

Halucinácie. Tieto halucinácie sú nazývajú hypnagogické halucinácie, ku korým dochádza po prebudení. Jedinec môže byť čiastočne hore, keď začne snívať. Môže zaznamenať sny ako realitu, a môžu byť živé a desivé.

Ďalšie charakteristiky

Ľudia s narkolepsiou môžu mať aj iné poruchy spánku, ako je obštrukčné spánkové apnoe, čo je stav, v ktorom sa dýchanie opakovane spúšťa a zastavuje, počas spánku, môžu prejavovať syndróm nepokojných nôh (RLS) a dokonca aj nespavosť. Ľudia s narkolepsiou môžu tiež, vďaka svojim snom, mlátiť rukami, kopať ale aj kričať.

Epizódy spánkových útokov sú krátke, trvajú niekoľko sekúnd. Niektorí s narkolepsiou majú skúseností "automatického správania" počas krátkych spánkových epizód. Napríklad, zaspia pri plnení niektorých úloh. Ako je písanie, drobné upratovanie, či sa niekam presunú, alebo môžu viesť s niekym rozhovor. Keď sa potom prebudia, nemôžu si spomenúť čo spravili. A pravdepodobne túto činnosť počas narkoleptikého mikro-spánku neurobili správne.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman