0%

Hyperaktivita

Hyperaktivita je stav nadmernej činnosti, ktorá sa môže prejaviť príznakmi, ako je ošívanie, poskakovanie, nervozita, nepokojnosť alebo nadmerný pohyb.

To je často sprevádzané ťažkosťami so sústredením alebo s efektívnym zameraním sa na úlohy. Patrí sem aj nadmerné rozprávanie, alebo ťažkosti zostať pokojný v škole. Je však dôležité rozlišovať skutočnú hyperaktivitu (ADHD) a impulzívne správanie často prezentované normálnymi deťmi.

ADHD je stav, ktorý je stále viac a viac diagnostikovaný u detí, ale aj dospelých. Je ťažké diagnostikovať napr. batoľatá, pretože tento stav sa veľmi plasticky vie prejaviť práve v školskom nastavení, kde je dieťa tlačené prejaviť niektoré svoje myšlienkové a rozumové postoje.

Niektoré vzácne stavy, ktoré majú vplyv na mozog, emočné problémy, niektoré lieky, aké sú podávané pri endokrinných poruchách, môžu mať vplyv na úroveň aktivity jednotlivca a môžu občas prispieť k hyperaktivite.

Hyperaktivita môže súvisieť s týmito stavmi

ADHD u detí Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je duševný zdravotný stav, ktorý spôsobuje príznaky, hlavne nepokoj, hyperaktivitu a nepozornosť.

ADHD dospelých Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je bežné správanie, problém, ktorý môže pretrvávať až do dospelosti.

Alkoholizmus je návykové ochorenie u ktorého dochádza ku zneužívaniu alkoholických nápojov.

Disociálna porucha (ASPD) má mnoho príznakov. Hlavným príznakom je silná sociálna neprispôsobilosť a kriminálne správanie jednotlivca.

Autizmus u detí a dospelých je vývojová porucha, ktorá sa vyznačuje poruchou vývoja v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie.

Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.

Bipolárna porucha u detí a dospievajúcich alebo maniodepresívne ochorenie, je porucha, ktorá spôsobuje nezvyčajné a extrémne zmeny nálady.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Mozgová obrna Detská mozgová obrna (CP) je poruchou motoriky a posturálnych tónov získaných v ranom veku (aj pred narodením).

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo funguje.

Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje vážne o drogu usilujúce správanie.

Hypertyreóza je nadbytok hormónov štítnej žľazy v dôsledku hyperaktívne štítnej žľazy..

Duševná choroba u detí asi 0,5% dospievajúcich trpí vážnou duševnou chorobou, ako poruchami príjmu potravy, úzkosťami, alebo poruchami správania.

Stres nastáva, keď sily okolitého sveta dopadajú na jednotlivca neúmerným spôsobom.

Poruchy správania

Emocionálna úzkosť

Lieky

Duševné poruchy

Zneužívanie návykových látok