Cyanóza

Cyanóza je lekársky termín pre modrastú farbu kože a slizníc v dôsledku nedostatočnej úrovne kyslíka v krvi. Napríklad pery a nechty sa môžu ukázať cyanotické. Cyanóza môže byť viditeľná pri narodení v dôsledku prítomnosti srdcovej vady, ktorá umožňuje, že krv nie je plne okysličená. Cyanóza sa tiež môže objaviť kedykoľvek neskôr v živote, a často sprevádza stavy, za ktorých je funkcia pľúc ohrozená (výsledkom je neschopnosť plného okysličenia krvi) alebo stavy, za ktorých je čerpacia funkcia srdca ohrozená. Prítomnosť abnormálnych foriem hemoglobínu alebo inej abnormality krvných buniek môže tiež spôsobiť cyanózu. Lekársky termín pre znížené hladiny kyslíka je hypoxia. Termín anoxia odkazuje na neprítomnosť kyslíka.

Pseudocyanosis sa podobá vzhľadom na cyanózu, ktorá však nie je spojená so zníženou dodávku kyslíka do tkanív. Väčšina príčin tohto pseudo-stavu, sú spojené s požitím kovov (ako je striebro alebo olovo) ale aj liekov, či toxínov.

Príznaky cyanózy

Cyanosis môžu sprevádzať ďalšie príznaky, ktoré sa líšia v závislosti na základnom ochorení, poruchy alebo stavu. Príznaky, ktoré majú vplyv na obehový systém môžu tiež zahŕňať ďalšie systémy tela.

Srdcové a respiračné príznaky, ktoré sa môžu objaviť spolu s cyanózou

Bolesť na hrudníku

Ťažkosti s dýchaním

Rýchle dýchanie (tachypnoe), alebo dýchavičnosť

Cyanosis môžu sprevádzať príznaky súvisiace s inými telesných systémami:

Zmätok alebo strata vedomia

Horúčka

Podráždenosť, úzkostlivosť

Zlé jedenie

Zlé spanie

Letargia

Bolesti hlavy

V niektorých prípadoch, cyanóza môže byť príznakom život ohrozujúceho stavu, ktorý by mal byť okamžite vyhodnotený v prostredí tiesňového volania.

Modrasté sfarbenie kože, nechtov, alebo slizníc

Bolesť na hrudníku

Zmätok alebo strata vedomia

Ťažkosti s dýchaním

Letargia

Cyanóza môže súvisieť s týmito stavmi

Astma je ochorenie, pri ktorom hyperreaktivita dýchacích ciest zovrie priedušky a spôsobí príznaky ako sipot, kašeľ a dýchavičnosť.

Astma s nezvyčajnými príznakmi Medzi nezvyčajné príznaky astmy patrí kašeľ, zrýchlené dýchanie, únava, vzdychanie, ťažkosti so spánkom, úzkosť a problémy s koncentráciou. Tieto príznaky môžu napodobňovať iné ochorenia.

Astma u detí sa prejavuje príznakmi, ako je kašeľ a pískanie.

Dilatačná kardiomyopatia (DCM) je stav, pri ktorom sa znižuje schopnosť srdca pumpovať krv, pretože hlavná srdcová čerpacej komora, ľavá komora je zväčšená a oslabená.

Hypertrofická kardiomyopatia (HCM) je spojená so zhrubnutím srdcového svalu, najčastejšie na prepážke medzi komorami pod aortálnou chlopňou.

Reštriktívna kardiomyopatia najvzácnejšie forma kardiomyopatie je stav, v ktorom steny dolných komôr srdca, sú mimoriadne pevné a postrádajú flexibilitu rozšíriť aj komory. Čerpacie alebo systolické funkcie komory môže byť normálne, ale diastolické funkcie (schopnosť srdca sa naplniť krvou) je abnormálne. Z tohto dôvodu, je ťažšie komory naplniť krvou, a časom srdce stráca schopnosť pumpovať krv správne, čo vedie kzlyhaniu srdca.

Vrodené srdcové chyby sú srdcové problémy, ktoré sú prítomné pri narodení. Genetika môže hrať úlohu u niektorých srdcových vád.

Kongestívne zlyhanie srdca (CHF) sa týka stavu, v ktorom srdce stráca schopnosť správne fungovať.

CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc) je stav pľúc spôsobený fajčením tabaku a pasívnym fajčením.

Záškrt je nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré postihuje dýchací systém detí. Symptómy zahŕňajú štekotavý záchvatový kašeľ, a pískanie pri nádychoch.

Cystická fibróza je hlienovité ochorenie a ochorenie potných žliaz. Cystická fibróza je dedičné ochorenie a vyznačuje sa slanou chuťou pokožky.

Emfyzém je COPD (chronická obštrukčná choroba pľúc), ktorá sa často vyskytuje u iných obštrukčných pľúcnych problémoch.

Rozdutie pľúc a chronický zápal priedušiek sú chronické (dlhodobé) ochorenia pľúc, pri ktorých je ťažké dýchať. Obe choroby sú chronické obštrukčné pľúcne choroby (CHOCHP), čo znamená, že sú pri nich podmienky, ktoré spôsobujú obmedzenia v dýchaní.

Infarkt sa stane, keď krvná zrazenina úplne zablokuje koronárnu tepnu, ktorá zásobuje krv do srdcového svalu.

Srdcové zlyhanie je spôsobené mnohými podmienkami, vrátane ochorenia koronárnych tepien, srdcového infarktu, kardiomyopatie a iné.

Ochorenie srdcového ventilu nastane, keď srdcové chlopne nefungujú tak, ako by mali.

Hypotermia (extrémne vystavenie chladu) Hyothermia alebo extrémne vystavenie chladu môžu byť klasifikované buď ako náhodná hypotermia (neúmyselná studená expozícia) alebo úmyselná, ktorá je lekárskou intervenciou do organizmu; napríklad v prípade operačného zákroku..

Methemoglobinémia (Beta-globín typ) je dedičná genetická porucha charakterizovaná atypickým tvarom hemoglobínu.

Pneumónia je zápal pľúc spôsobený hubami, baktériami alebo vírusmi. Symptómy a príznaky zahrňujú kašeľ, horúčku a dýchavičnosť

Pneumotorax je voľný vzduch v hrudníku mimo pľúc, ktorý spôsobuje pľúcny kolaps (zlyhanie pľúc).

Polycythemia znamená zvýšenie objemu červených krviniek. Polycythemia sa delí do dvoch hlavných kategórií; primárnej a sekundárnej.

Pľúcny edém opuch alebo tekutina v pľúcach.

Pľúcna fibróza je zjazvenie po celých pľúcach.

Pľúcna hypertenzia je abnormálne zvýšenie tlaku v pľúcnom obehu, spôsobené zúžením tepien.

Fenomén Raynaudov sa vyznačuje svetlo-modro-červeným sekvenčným sfarbením tkanív, najčastejšie po vystavení teplu, chladu alebo aj následkom vlastných emócií, najčastejšie však chladu.

Záchvaty (epilepsia) je ochorenie mozgu, v ktorom osoba má záchvaty. Existujú dva druhy záchvatov, fokálne a generalizované.

Defekt komorového septa (VSD) je vrodená srdcová vada. VSD je diera v stene srdca.

Čierny kašeľ (pertussis) dávivý kašeľ je vysoko nákazlivá infekcia dýchacích ciest, ktoré je spôsobená baktériou Bordetella pertussis.

Abnormálny hemoglobín

Otravy kyanidom

Ochorenie srdcových chlopní

Predávkovanie drogami

Epiglotitida

Vysoká nadmorská výška

Hyalinná membrána

Otravy / Toxíny

Fallotova tetralógia

© 2004 - DIS+ a Michal Herman