0%

Beau linky, hrboľaté nechty

Beau linky sú vodorovné alebo priečne priehlbiny, ale i čiary na nechte, ktoré môžu byť zamenené s nechtami, ktoré môžu prejavovať prirodzený stav starnutia. Tento jav bol pôvodne popísaný v roku 1846 francúzskym lekárom Joseph Honoré Simon Beau.

Tieto Beau linky sú spôsobené chorobou, ktorá postihuje celé telo, vrátane podvýživy, srdcového záchvatu (infarkt myokardu), závažných infekcii (napr. mumps, osýpky, zápal pľúc, a ďalšie), ale aj metabolickými poruchami, vrátane nedostatočne kontrolovanej cukrovky.

Linky Beau môžu mať za následok akýkoľvek chorobný proces, ktorý je natoľko závažný, že má vplyv na dosku nechtu. Trauma môže byť tiež príčinou stavu. Niekedy sa môžu prezentovať i formou akýchsi vykreslených hrebeňov na povrchovej štruktúre nechtu. Načasovanie a priebeh ochorenia sa dá odhadnúť meraním vzdialenosti a vykreslením jednotlivých Beau liniek.

Beau linky, - hrboľaté nechty môžu byť príznakom nasledujúcich ochorení...

Diabetes (typu 1 a typu 2) Diabetes mellitus je chronické ochorenie, vyznačujúce sa vysokou hladinou cukru (glukózy) v krvi.

Infarkt sa stane, keď krvná zrazenina úplne zablokuje koronárnu tepnu, ktorá zásobuje krvou srdcový sval.

Hypertenzná choroba obličiek Vysoký krvný tlak môže poškodiť obličky a je jednou z hlavných príčin zlyhania obličiek.

Ochorenie pečene môže byť spôsobené rôznymi vecami, vrátane infekcií (hepatitída), ochorením, ako sú žlčové kamene, vysoký cholesterol a podobne.

Osýpky (rubeola) je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je spôsobené vírusom. Symptómy zahŕňajú vyrážku, vysokú horúčku, kašeľ, nádchu a tak.

Periférne cievne ochorenie (PVD) sa odkazuje na ochorenie ciev (tepny a žily), ktoré sa nachádzajú mimo srdca.

Pneumónia je zápal pľúc spôsobený hubami, baktériami alebo vírusmi. Symptómy a príznaky zahrňujú kašeľ, horúčka, dýchavičnosť.

Bakteriálne infekcie

Chemoterapia

Plesňové infekcie

Podvýživa

Lieky

Závažné infekcie

Chirurgia

Toxíny