0%

Psychiatrické poruchy

Porucha kontroly impulzov

Kategória

Poruchy impulzívneho správania


Etiológia

Táto porucha je zrejme vzácna, a po prvý krát sa objavuje v období medzi neskorou adolescenciou a tridsiatkou. Existujú isté dôkazy, že neurotransmiter serotonín môže hrať úlohu v tomto ochorení.

Príznaky

Táto porucha je charakterizovaná častými a často nepredvídateľnými epizódami extrémneho hnevu alebo výbuchov, ale aj fyzického napadania. Medzi epizódami neexistuje zvyčajne žiadny dôkaz násilia alebo fyzického ohrozovania druhých.

Liečba

Liečba môže zahŕňať lieky alebo psychoterapiu; s najlepšou prognózou využitia kombinácie oboch prístupov.

Prognóza

Prognóza je pomerne dobrá.