Psychiatrické poruchy

Patologické hráčstvo

Kategória

Poruchy impulzívneho správania

Etiológia

Pri patologišskom hráčstve ide o závislosť na patologickom hraní, dôvody sú spravidla silnejšie, než je finančný zisk. Jednotlivci sú často vysoko aktívni, príliš zaujatí a rizikoví aj pre ďalšie návykové správanie a ďalšie poruchy závislosti.

Príznaky

Trvalý a maladaptivny vzorec hazardného hrania, ktorý spôsobuje ťažkosti vo vzťahoch, finančné ťažkosti a spôsobuje aj ťažkosti v profesijnom fungovaní.

Liečba

Najúčinnejšia liečba je založená na princípe modelu "Anonymný alkoholici", kedy sa lieči závislosť na alkohole a drogová závislosť.

Prognóza

Prognóza závisí na samotnom jednotlivcovi. Niektorí argumentujú, že nie je podávaný žiadny liek na túto poruchu (podobne ako alkoholizmus), ale dlhodobá alebo kontinuálna abstinencia je možná, aj v prípade patologického hrania.

© 2004 - DIS+ a Michal Herman