Psychiatrické poruchy

Hypochondria

Kategória

Somatoformné poruchy

Etiológia

Existujú odborníci, ktorí naznačujú, že nevedomé agresívne impulzy sú prenášané na telesné sťažnosti, a že jedinci s touto poruchou sú viac pravdepodobní, že dezinterpretujú rôzne príznaky, ktoré zďaleka nesignalizujú u nich chorobný stav, ktorý si namýšľajú.

Hypochonder je posadnutý myšlienkou, že má vážne alebo život ohrozujúce ochorenie, ktoré doteraz nebolo diagnostikované. To spôsobuje značnú úzkosť, že bude žiť už len niekoľko mesiacov, alebo o trochu dlhšie, aj keď nie je žiadny lekársky dôkaz o jeho ochorení. Hypochondria je tiež nazývaná hypochondriasis.

Príznaky

Posadnutosť obavami a strachom z toho, že jedinec trpí ochorením založenom na nesprávnom výklade telesných pocitov.
Neustále návštevy lekára.
Vynucovanie si odborných vyšetrení ako je skener MRI, CT, echokardiogramov alebo prieskumné operácie a výkony.
Ak im jeden lekár povie, že nie sú chorí, navštívia hneď druhých.
Stále rozprávajú o svojich príznakoch.
Je posadnutý témou zdravie, neustále rešeršuje problematiku ochorenia.
Často kontroluje, pozoruje svoje telo, sleduje životné funkcie, tep, krvný tlak.
Myslenie je ovplyvnené často tým, čo o zdravotnej problematike niekde čítali.

Liečba

Liečba je ťažká s jedincami s touto poruchou v dôsledku ich silného presvedčenia, že príznaky nie sú psychologické.

Prognóza

Pomerne slabá. Priebeh hypochondrie je zvyčajne chronický, s obdobiami lepšieho fungovania.

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.