Halucinácie

Halucinácie sú vnemy, ktoré sa zdajú byť reálne, ale sú vytvorené v mysli. Príklady zahŕňajú videnie vecí, ktoré neexistujú, pacient počuje hlasy a iné zvuky, zažíva telesné pocity, alebo cíti neexistujúce podnety na koži, alebo cíti pachy, ktoré nie sú.

Halucinácie môžu byť znakom psychotických porúch, ako je schizofrénia a sú tiež veľmi časté pri úmrtí blízkych a aj pri náhlom vysadení psychiatrických liekov. Ľudia, ktorí sú vážne chorí, ako sú pacienti s pečeňovým alebo obličkovým zlyhaním, môžu zažiť halucinácie. Vysoké horúčky môžu taktiež produkovať halucinácie u niektorých ľudí. Halucinácie môžu sprevádzať ďalšie psychotické príznaky a môžu byť dočasné alebo pretrvávajú po dlhú dobu, v závislosti na konkrétnej príčine.

Halucinácie môžu súvisieť s týmito stavmi

Nádory mozgu dospelých sú ochorenia, pri ktorých (malígne) bunky začnú rásť v tkanivách mozgu.

Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje chuť na alkohol, napriek tomu, že jedinec si uvedomuje závažnosť a problematiku pitia.

Alzheimerova choroba je najčastejšou príčinou demencie. Príznaky a varovné príznaky Alzheimerovej choroby zahŕňajú stratu pamäti a iné.

Úmrtie, strata blízkych a smútok

Bipolárna porucha (alebo maniodepresívna psychóza) je duševné ochorenie charakterizované depresiou, mániou, a závažnými zmenami nálad.

Slepota je stav bytia nevidiacich. Príčiny slepoty môžu byť, mimo iné, makulárna degenerácia, mŕtvica, šedý zákal, glaukóm.

Nádor na mozgu môže byť buď benígny (non rakovinový) alebo malígny (rakovinový), primárny, alebo sekundárny.

Kokaínové a crack zneužitie Kokaín je návykový stimulant, ktorý sa fajčí, vdychuje nosom alebo sa berie injekčne. Crack je kokaín, ktorý je dodávaný v krištáľoch.

Demencia je významná strata rozumových schopností, ako je kapacita pamäte.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prospieva.

Zneužívanie drog Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje o drogu usilujúce správanie.

Horúčka Hoci horúčka je technicky nejaká telesná teplota, nad normál sa považuje 37 stupňov C.

Strata sluchu (hluchota), môže byť prítomná pri narodení, alebo sa môže prejaviť neskôr v živote. Hluchota môže byť geneticky podmienená choroba, alebo z dôvodu poškodenia sluchu.

Vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV) spôsobuje infekciu HIV a syndróm získaného zlyhania imunity (AIDS).

Huntingtonova choroba je výsledkom degenerácie neurónov v oblastiach mozgu.

Zlyhanie obličiek môže ku nemu dôjsť v akútnom stave alebo v chronickom stave. Prerenálne zlyhanie obličiek je spôsobené stratou krvi.

Marihuana spôsobuje stavy halucinácii a iných stavov.

Narkolepsia ide o poruchu spánku.

Parkinsonová choroba je pomalé progresívne neurologické ochorenie, ktoré je charakterizovaný pevným výrazom tváre a trasom tela.

Popôrodná depresia je forma depresie, ktorá nastane do jedného roka po pôrode.

Psychotická porucha psychotické poruchy sú skupinou vážnych chorôb, ktoré ovplyvňujú myseľ.

Schizoafektívna porucha je duševná choroba, ktorá sa vyznačuje schizofréniou a poruchami nálady, veľkou depresiou alebo bipolárnou poruchou.

Schizofrénia je duševné ochorenie, ktoré môže spôsobiť halucinácie a bludy a ovplyvniť schopnosť človeka vnímať jasne realitu.

Schizotypálna porucha osobnosti je charakterizovaná čudným správaním, pocitmi, vnímaním, a spôsobmi ako človek nadväzuje a udržuje vzťahy.

Mŕtvica je prerušenie dodávky krvi do časti mozgu, spôsobené buď krvnou zrazeninou (ischemická) alebo krvácaním.

Mozgová trauma

Delírium

Porucha s bludmi

Lieková psychosis

Zlyhanie pečene

LSD použitie

Narkolepsia

Epilepsia spánkového laloka

Toxíny

© 2004 - DIS+ a Michal Herman