Depigmentácia kože

Depigmentácia kože môže byť spôsobená radom lokálnych a systémových stavov. Strata pigmentu môže byť čiastočná (napríklad po poranení kože) alebo úplná (ako je napríklad od vitiligo). Stav môže byť dočasný (ako napríklad u tinea versicolor) alebo trvalý (ako napríklad u albinizmu).

Depigmentácia kože môže súvisieť s týmito stavmi

Popáleniny sú rozdelené do kategórií podľa závažnosti ako prvý, druhý alebo tretí stupeň popáleniny.

Onchocerkóza - riečna slepota je parazitárne (Onchocerca volvulus) ochorenie, ktoré môže spôsobiť oslepnutie. Symptómy zahŕňajú zmeny na koži, svrbenie, uzliky a zmeny videnia. Symptómy sa môžu objaviť po niekoľkých mesiacoch až rokoch.

Tinea versicolor je hubová infekcia, ktorá postihuje predovšetkým kožu mladých ľudí.

Vitiligo je ochorenie, pri ktorom koža zbelie z dôvodu straty pigmentu.

Albinizmus (zdedený nedostatok kožného pigmentu)

Dermatitída zápal kože

Infekcie bežná pleseň volaná Tinea Alba alebo Pityriasis versicolor

Steroidy kortikoidy, buď lokálne alebo vstrekovacie

Trauma poranenie kože

© 2004 - DIS+ a Michal Herman