Bipolárna porucha

Príznaky bipolárnej poruchy závisia od toho, či postihnutý práve zažíva depresívnu alebo manickú epizódu. Osoba musí zažiť aspoň jednu manickú epizódu aby bol následne diagnostikovaný s bipolárnou poruchou. Symptómy a príznaky manických epizód sú expanzívna nálada, ponáhľajúca sa reč, prívaly myšlienok, znížená potreba spánku, zlý úsudok, zvýšenie cielenej činnosti, impulsivita, veľkolepé myšlienky (pacient má superschopnosti alebo zvláštne schopnosti) a tangenciálna reč (spína dokopy viac tém naraz).

Depresívne epizódy sa často striedajú s manickými epizódami pri bipolárnej poruche. Depresívnu epizódy možno charakterizovať pocitmi beznádeje, depresívnou náladou, znížený záujem o príjemné aktivity, zmeny chuti do jedla, poruchy spánku a zmeny v spánku, únava a problémy sa sústrediť. samovražedné myšlienky môže tiež sprevádzať príznaky depresie.

Aj keď bipolárna porucha je ničivý, dlhodobý stav, možno mať nálady na uzde ak je pacient v opatere odborníka. Vo väčšine prípadov, bipolárna porucha môže byť ovládaný pomocou liekov a psychologického poradenstva (psychoterapia).

Bipolárna porucha je spojená s výkyvmi nálad, ktoré sa pohybujú od minima depresie až po maxima mánie. Ak sa pacient vyskytne v depresii, môže cítiť smútok alebo beznádej a stratí záujem alebo potešenie z väčšiny činností. Keď sa nálada posúva v opačnom smere, môže mať pacient pocit eufórie a plnosti energie. Nálada sa môže zmeniť iba niekoľko krát za rok, ale môže sa vymeniť aj niekoľko krát za deň. V niektorých prípadoch, bipolárna porucha spôsobuje príznaky depresie a mánie súčasne.

Príznaky manickej fázy Bipolárnej poruchy

 • Eufória
 • Prehnané sebavedomie
 • Zlý úsudok
 • Rýchla reč
 • Závodivé myšlienky
 • Agresívne správanie
 • Tešenie sa prehnaným spôsobom
 • Zvýšená fyzická aktivita
 • Rizikové správanie
 • Výdavkové nerozumné správanie
 • Zvýšená hnacia sila na dosiahnutie cieľov
 • Zvýšená sexuálna túžba
 • Znížená potreba spánku
 • Ľahká možnosť rozptýlenia
 • Užívanie drog alebo alkoholu
 • Časté absencie v práci alebo v škole
 • Ilúzia alebo výpadky reality (psychóza)
 • Nízky výkon v práci alebo v škole

  Príznaky depresívnej fázy bipolárnej poruchy

 • Smútok
 • Beznádej
 • Samovražedné myšlienky alebo samovražedné správanie
 • Úzkosť
 • Pocity viny
 • Problémy so spánkom
 • Nízka chuť do jedla alebo zvýšená chuť do jedla
 • Únava
 • Strata záujmu o činnosti, kedysi považované za príjemné
 • Problémy so sústredením
 • Podráždenosť
 • Chronická bolesť, bez známej príčiny
 • Časté absencie v práci alebo v škole
 • Nízky výkon v práci alebo v škole

  Ďalšie príznaky bipolárnej poruchy:

  Sezónne zmeny nálady. Rovnako ako u sezónnej afektívnej poruche (SAD), niektorí ľudia s bipolárnou poruchou majú nálady, ktoré sa menia podľa ročných období. Niektorí ľudia sa s manickou alebo hypomanickou epizódou na jar alebo v lete "akoby stotožnia" a dokážu takto reagovať na počasie. Niektorí pacienti majú na jeseň a v zime manickú fázu a druhí na jar depresívnu zložku. Alebo aj obrátene.

  Rýchle zmeny v bipolárnej poruche. Niektorí ľudia s bipolárnou poruchou majú rýchle zmeny nálady. To je definované ako mať štyri alebo viac zmien nálad v rámci jedného roka. Avšak, u niektorých ľudí k takýmto zmenám dochádza oveľa rýchlejšie, niekedy už dokonca behom hodín.

  Psychóza. Ťažké epizódy buď mánie alebo depresie môže viesť k psychóze, odtrhnutiu sa od reality. Príznaky psychózy môžu byť falošné, silne držanie osobnej viery či nejakého presvedčenia o niečom (bludy) a počutie alebo videnie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie).

 • © 2004 - DIS+ a Michal Herman