Rakovina pľúc

Až 25% ľudí, ktorí dostanú rakovinu pľúc vôbec neprejavia žiadne zjavné príznaky v čase diagnostikovania. U iných prípadoch sa symptómy môžu objaviť z dôvodu a pôsobenia rakoviny samotnej a to z metastatického šírenia nádoru, mimo jeho pôvodu pľúc. Stav sa môže prejaviť paraneoplastickým syndrómom (Termínom paraneoplastický syndrom rozumieme klinické prejavy nádoru, ktoré sú prítomnosťou nádoru podmienené, ale manifestujú sa v tkanive, v ktorom sa nádor nenachádza.) Bežné príznaky rakoviny pľúc sú kašeľ, dýchavičnosť, sipot, bolesť na hrudníku a vykašliavanie krvi. Ďalšie príznaky môžu zahŕňať bolesť ramien, chrapot alebo ťažkosti s prehĺtaním. Príznaky metastatického ochorenia môžu zahŕňať bolesti hlavy, zmeny videnia, kŕče, slabosť, alebo príznaky cievnej mozgovej príhody. Príznaky ktoré sú tiež spoločné pre mnoho druhov rakoviny, predstavujú únavu, nečakané chudnutie a depresie.

Displus.sk používa na stránke hlasového asistenta ResponsiveVoice. Označte myškou text.