0%

Mumps

Mnoho ľudí nevyvinú vôbec žiadne príznaky, keď sa nakazia mumps vírusom, takže sa možno ani nikdy nedozvedia, že prekonali nejakú infekciu. Symptomatických pacientov je len asi 10-15% z postihnutých. Títo prejavia príznaky, ako sú horúčka, opuchy príušnej žľazy (slinné žľazy umiestnené pod ušami) a bolesti hlavy. Ďalšie možné príznaky môžu zahŕňať únavu, stratu chuti do jedla a bolesti svalov. Opuch príušných žliaz sa zvyčajne objaví na tretí deň po napdnutí infekciou, nešpecifické príznaky sa vyskytnú však už skôr. Opuch môže trvať až 10 dní. Príznaky u dospelých bývajú horšie ako u detí.

Mumps očkovanie je rutinou. Počet prípadov dramaticky poklesol, takže šanca na získanie mumpsu je nízka. Komplikácie mumpsu, napríklad ako je strata sluchu, je potencionálne vážna, ale vzácna. U postpubertálnych chlapcov môže dôjsť k atrofii semenníkov, neplodnosť - strerilita následkom mumpsu - táto komplikácia je veľmi vzácna.

Neexistuje žiadna špecifická liečba mumpsu. Výskytové ohníská i naďalej existujú a tak očkovanie je stále dôležité.

Príznaky:

Opuchnuté, bolestivé slinné žľazy na jednej alebo na oboch stranách tváre
Teploty
Bolesť hlavy
Slabosť a únava
Strata chuti do jedla
Bolesť pri žuvaní alebo prehĺtaní