Impotencia

Impotencia, ináč aj erektílna dysfunkcia, je bežný problém u mužov a je charakterizovaný konzistentnou neschopnosťou udržať erekciu dostatočnú pre pohlavný styk alebo neschopnosť dosiahnuť ejakuláciu, alebo oboje naraz. Erektilná dysfunkcia sa môže u rôznych mužov líšiť. To môže zahŕňať celkovú (úplnú) neschopnosť dosiahnuť erekciu alebo ejakuláciu, poprípade nekonzistentná schopnosť v týchto veciach, alebo tendenciu udržať len veľmi krátku erekciu.

Riziko impotencie sa zvyšuje s vekom. Je štyrikrát vyššia u mužov po šesťdesiatke. v porovnaní s mužmi v rokoch 40 až 50 ročných. Muži s nižším vzdelaním sú tiež viac ohrození impotenciou, možno preto, že majú tendenciu mať menej kvalitný životný štýl, jedia menej zdravú stravu, pijú viac alkoholických nápojov a menej cvičia.

Príčiny impotencie sú početné a zahŕňajú ochorenie krvných ciev (napríklad ochorenie periférnych ciev), trpia systémovými ochoreniami, hormonálnou nerovnováhou a užívaním liekov (napríklad lieky na krvný tlak a srdcové lieky).

Erektilná dysfunkcia - príznaky

Problémy s erekciou

Ťažkosti udržať erekciu

Znížená sexuálna túžba

Kedy navštíviť lekára

Váš lekár je dobrým štartom pri riešení impotencie, navštívte ho, ak:

Ak máte obavy o vašu erekciu, alebo zažívate nejaké iné problémy spojené so sexualitou, vrátane ejakulácie, sexuálnej dysfunkcie, ako aj predčasnej či oneskorenej ejakulácie.

Máte cukrovku, ochorenie srdca alebo iný známy zdravotný stav, ktorý môže byť spojený s erektilnou dysfunkciou.

Máte aj iné príznaky spojené s erektilnou dysfunkciou (nižšie).

Impotencia, erektílna dysfunkcia môže súvisieť s týmito stavmi

Alkoholizmus je choroba, ktorá obsahuje neustálu chuť na alkohol a jedinci pokračujú v pití aj keď si sú vedomí negatívnych dôsledkov alkoholu na svoj život.

Depresia je choroba, ktorá zahŕňa telo, náladu a myšlienky a ovplyvňuje spôsob, akým človek celkovo prežíva svoj život.

Diabetes (typ 1 a typ 2) Diabetes mellitus je chronické ochorenie charakterizované vysokou úrovňou cukru (glukózy) v krvi.

Zlyhanie obličiek, môže k nemu dôjsť v akútnom stave alebo v chronickom stave alebo následkom iného ochorenia.

Roztrúsená skleróza je autoimunitné ochorenie, v ktorom mozgové a miechové nervové bunky sa stanú následkom ochorenia de-myelinizované.

Rakovina prostaty je nekontrolovaný (malígny) rast buniek prostaty.

Fajčenie je návykové správanie, kedy dochádza k inhalovaniu (ústami) dymu z cigariet spaľovaním tabaku.

Stres nastáva, keď sily okolitého sveta dopadajú na jednotlivca neúmerným spôsobom.

Ateroskleróza je ochorenie tepien, pri ktorom sa do poškodenej cievnej steny ukladajú tukové látky, najmä plaky cholesterolu. Vnútorný priesvit takto napadnutej cievy sa zužuje, čo následne obmedzuje prietok krvi.

Zranenia alebo chirurgia (do penisu, do miechy, do prostaty, alebo do močového mechúra - jednoducho do panvy)

Lieky (na predpis i nepredpísané lieky)

© 2004 - DIS+ a Michal Herman