Vypočítajte koľko krát pripadli vaše narodeniny na ten-ktorý deň v týždni.

Počet nadodenín   
10
Pondelok   
20%
Utorok   
10%
Streda   
10%
Štvrtok   
20%
Piatok   
10%
Sobota   
20%
Nedela   
10%

DIS+