Heinrich hoffmann - didatické básničky pre neposlušné detičkyJeho pseudonimy sú Reimerich Kinderlieb, Heinrich Kinderlieb, Peter Struwwel, Heulalius von Heulenburg, Polykarpus Gastfenger, a Zwiebel

Nemecký lekár a spisovateľ - jeho najznámejšia práca DER STRUWWELPETER (1845), Shockhead Peter alebo Nedbalý Peter - je to poviedka o chlapcovi, ktorý mal poruchy správania. Hoffmannové didaktické historky boli napísané v snahe o realizáciu akejsi čiernej pedagogiky – poviedky mali nezbedné deti postrašiť. Také deti, ktoré sa zle správajú a porušujú rodičovské pravidlá. Der Struwwelpeter bol preložený do 30 jazykov a to hlboko ovplyvňovalo detskú svetovú literatúru. O Mauricovi Sendak, jednom z najslávnejších detských ilustrátorov, uviedli: "graficky sú jeho knihy jedni z najkrajších kníh na svete".

Heinrich Hoffmann sa narodil vo Frankfurte ako najstarší syn Philippa Jacoba Hoffmanna, staviteľa, a Marianny Caroline (Lausberg) Hoffmannovej. Vyštudoval farmáciu na univerzite v Heidelbergu, v Halle, a tiež v Paríži. Po promóciách v 1833 roku pracoval Hoffmann ako všeobecný lekár na štátnej klinike v jeho rodnom meste. V roku 1840 roku si Hoffmann vzal Theresi Donnerovú za ženu.

Medzi 1844 až 1851 rokmi študoval anatómiu. Od 1851 až do 1888 bol Hoffmann riaditeľom štátnej nemocnice pre duševné zdravie vo Frankfurte. V priebehu týchto 37 rokov zlepšil psychiatrické zaobchádzanie, kedy v jednaní s pacientmi zdôrazňoval hlavne trpezlivosť, Založil fond na výstavbu novej nemocnice, ktorá bola nakoniec postavená v rozmedzí rokov 1859 až 1864.

Hoffmann sa stal členom lóže Slobodných murárov. Ae neskôr na členstvo prestížnej pozemnej organizácie rezignoval, kvôli ich protižidovským názorom.

Vo veku 33 rokov Hoffmann publikoval prvú knihu, GEDICHTE. Jeho ďalšia práca, DIE MONDZUGLER, bola hra ktorá zosmiešňovala Heglovskú filozofiu.

Poviedku o zanedbanom Petrovi napísal v roku 1844, kedy chcel Hoffmann kúpiť pod vianočný stromček nejakú knižku pre svojho syna Carla, nemohol nájsť pre neho vhodnú knihu. Nakoniec sa rozhodol pre svojho syna Carla napisať knihu sám.

(Carl Hoffmann syn Heinricha Hoffmanna zomrel vo veku 27 rokov v Peru na žltú zimnicu.) Jeho prvá verzia obsahovala päť básní s maľbou Zanedbaného Petra, “ktorý si nechcel česať vlasy, ktoré pripomínali hrdzavé klince”. Hoffmann sa inšpiroval charaktermi svojich malých pacientov z kliniky. Istý Hoffmannov súčasník, kritik sledujúci detskú literatúru o ňom napísal: Je osvietený, inteligentný, falošne naivný, nerozumie detskému životu, je nepravdivý, a je strašne umelý.

Hoffmanovy pacienti a priatelia s nadšením v čakárni ambulancii čítali jeho knihu o zanedbanom Petrovi. Záujem pacientov Heinricha Hoffmana podnietilo k vydaniu ďalších jeho kníh. Meno knihy “Struwwelpeter” nebol pôvodný titul.

Tento názov niesla len tretina nemeckého vydania knihy. A iba pätina nákladu knihy vyšla pod Hoffmannovým menom. Hoffmann dokonca sám ilustroval prvé vydanie. Neskôr jeho knihu ilustroval ruský ilustrátor detských kníh v roku 1849.

Mnohí považovali pôvodné Hoffmannové obrázky v knihe za lepšie. Prvé vydanie 1500 kópii boli predané v priebehu niekoľkých dní. Hoffmannov príbeh bol do roka preložený do niekoľkých jazykov - medzi ďalšími do fínštiny v roku 1869. Obrazy civilizačného procesu detí v Der Struwwelpeter sú vzdelávacím dielom v najlepšej tradícii toho najdesivejšieho humoru: palce sú ustruhnuté obrovskými nožnicami z dôvodu ich cmúľania, drobné poruchy sú potrestané smrťou, a v poviedke 'O malej Pavlínke' dievča ktoré sa neustále bije, zhorí na popol. V tej dobe sa tvrdilo že Paulínkin príbeh bol založený na pravdivom incidente.

Niektoré básničky pre ADHD detičky od Heinricha Hoffmanna

            

Hoffmannov rozčarovaný pohľad na detské správanie nebolo presne v súlade z vtedy prevažujúcim kultom nevinnosti, ktorý bol akoby adoptovaný zo spisov (jemného) Rousseaua. Hoffmannova práca podkopala doktríny v detskej psychológii, ale to sa naplno podarilo až Freudovi, kedy bol mýtus nevinnosti “na hlavu” porazený.

Švédska spisovateľka Astria Lindgren pokračovala v Hoffmannovej anarchistickej tradícii v detských knihách, napríklad vo svetoznámej Pippi Longstockings (Pipi dlhá pančucha) Hoffmannov nedbalý Peter ponúkal mnoho myšlienok pre politickú satiru alebo paródiu. Tu sa dokonca (?) špekuluje že jeden z Hoffmannových modelov pre jeho výtržníka bol Karl Marx.

Pod názvom Peter Struwwel Hoffmann publikoval svoj text o Petrovi v Revolucionárovi v roku 1848 HANDBUCHLEIN FUR WUHLER (malá príručka pre narušiteľov). Satirické vyjadrenie témy Neporiadneho Petra niektorí autori “našili” aj na samotného Adolfa Hitlera. (Roberta a Philipa Spence 1942) Hoffmann tiež publikoval poéziu, humor, a satiru, niekoľko ďalších detských kníh, a spisov o psychiatrických liekoch.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top