DepresiaNiektoré výskumy naznačujú, že fajčiarom marihuany je diagnostikovaná depresia častejšie ako nefajčiarom – najmä pravidelným alebo ťažkým užívateľom marihuany. Nedá sa však priamo povedať, že by marihuana priamo vyvolávala depresiu.

Niektorí ľudia s depresiou môžu užívať marihuanu ako spôsob, ako sa odpútať od svojich depresívnych symptómov. Silní užívatelia môžu pôsobiť depresívne v dôsledku otupujúcich účinkov drogy na vlastné pocity a emócie.

Užívanie marihuany môže spustiť schizofréniu alebo odtrhnutie od reality (psychózu) u ľudí, ktorí sú vystavení vyššiemu riziku psychózy. Symptómy diagnostikovaného psychotického ochorenia sa môžu zhoršiť, ak užívanie marihuany pokračuje.

Existujú tiež dôkazy, že u tínedžerov, ktorí sa pokúsia o samovraždu, je pravdepodobnejšie, že užili marihuanu, než u tých, ktorí sa o to nepokúsili. Rovnako ako pri užívaní marihuany a depresii je na lepšie pochopenie týchto asociácií potrebný ďalší výskum. V každom prípade nejaká súvislosť medzi marihuanou a depresiou existuje.

Záver: Užívanie marihuany a depresia sa navzájom sprevádzajú častejšie, ako by ste možno čakali, no neexistuje jasný dôkaz, že marihuana priamo spôsobuje depresiu.

Back to Top