Hyperaktivita - ADHDHyperaktivita bola definovaná ako záchvatová porucha. Tvorí ju skupina symptómov, ktoré sú charakteristické vyšším stupňom aktivity a sú často spájané s poškodením mozgu.

Základnými charakteristikami ADHD sú nepozornosť, hyperaktivita a impulzivita. Tieto symptómy sa prejavujú v skorom detskom veku.

Keďže u mnohých zdravých detí sa môžu objaviť tieto symptómy, avšak v menšej miere, alebo tieto symptómy môžu vyplývať z iného ochorenia, preto je veľmi dôležité, aby dieťa bolo dôkladne vyšetrené a kvalifikovaný odborník stanovil diagnózu.

priznaky hyperaktivity

hyperaktivne deti sú veľmi výbušné, impulzívne a roztržité a môžu mať poruchy učenia sa. Majú problémy s pokojným sedením a vykonávaním zadaných úloh. Dieťa s emocionálnym ochorením pobehuje dookola, keď je do činnosti zapojená celá skupina, je zmätené a má problémy s koncentráciou. Tieto deti majú taktiež problémy s interpretovaním odkazov. Neustále niečo rozprávajú a mimoriadne veľa, majú problémy s nadväzovaním a udržaním si vzťahov s inými deťmi.

Prečítajte si Čo by mali rodičia vedieť o ADHD deťoch. Niektoré symptómy hyperaktivity-impulzivity alebo nepozornosti sú: neustály nepokoj; neustále manipulovanie s rukami alebo nohami, alebo vrtenie sa pri sedení; pobehovanie, lezenie alebo vstávanie v situáciách, keď sa očakáva sedenie či tiché správanie; vyhrkovanie odpovedí pred vypočutím si celej otázky; časté vyrušenie bezvýznamnými obrazmi a zvukmi; časté dávanie pozornosti na detaily a robenie chýb z nedbalosti; zriedkavé presné dodržiavanie inštrukcií a strácanie či zabúdanie hračiek či ceruziek, kníh a iných vecí; časté skákanie z neskončenej činnosti na inú.

Štúdie

Štúdie odhalili, že hyperaktivne deti mali viac biologických príbuzných, ktorí boli tiež hyperaktívni ako deti, ktoré neboli hyperaktivne. Existuje štúdia o tom, že viac mužom ako zien má túto poruchu.

Ďalšie pozorovanie ukázalo, že hyperaktivne deti väčšinou vyrastú z ochorenia, keď dosiahnu pubertálny vek.

Iné vysvetlenia hyperaktivity brali do úvahy aj neurologické poškodenia alebo poškodenia mozgu a faktory stravy a v nej obsiahnutých vitamínov. Existuje taktiež štúdia, že aj strava dieťaťa ovplyvňuje toto ochorenie, keďže niektoré potraviny prispievajú ku hyperaktivite.

Deti s týmto emocionálnym ochorením majú skúsenosti s ťažkosťami prispôsobiť sa škole a taktiež majú problémy prispôsobiť sa domácemu prostrediu. Deti s priemernou inteligenciou môžu mať slabé výsledky v škole.

Série štúdií ukázali, že skupina hyperaktívnych detí môže byť trénovaná v programoch navrhnutých špeciálne pre nich, s minimálnym užívaním liekov počas priebehu výučby.

O tomto ochorení máme málo poznatkov. Robili sa mnohé štúdie a prieskumy v nádeji, že sa nájde bežný liek a príčina hyperaktivity.

Hľadanie pomoci

Niekedy sú deti natoľko ovplyvňované týmto ochorením, že aj rodičia a učitelia, ako aj deti samotné potrebujú pomoc. Je veľmi náročné pre rodiča a učiteľa, aby vedel ako čo najlepšie zaobchádzať a starať sa o dieťa s problémom hyperaktivity.

Back to Top