Dyslexia a matikaĽudia s dyslexiou majú tendenciu mať slabú pracovnú pamäť, rýchlosť spracovávania informácii a rýchle získavanie informácií z dlhodobej pamäte. Tieto nedostatky ovplyvňujú aj učenie matematiky.

60 % študentov s dyslexiou má problémy s učením matematiky. Môžu sa u nich objaviť medzery v učení kvôli hierarchickej povahe matematiky, nedostatkom pevných základných zručností môže ovplyvniť učenie sa nových zručností.

Takí ľudia môžu mať špecifické problémy s určitými oblasťami matematiky, ako sú zlomky a desatinné čísla, dlhé delenie a násobenie, násobilka, práca s peniazmi a úvahy spojené s časom (nie s číslovaním). Zle pochopenie niektorých matematických pojmov a práca s jazykom. Ťažkosti so sekvenovaním a podobnými postupmi. Veľmi rýchlo zabúdajú skôr zvládnuté postupy.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top