ADHD deti v krátkostiDeti s ADHD vykazujú priznaky nepozornosti, hyperaktivity, a / alebo impulzivity v určitých situáciách a v určitých ohľadoch.

Tieto deti:

sú v neustálom pohybe
krútia sa a vrtia
nepočúvajú, nedávajú pozor na to, čo sa okolo nich deje
majú problémy hrať sa potichu, zostať potichu
príliš veľa hovoria
skáču do rečí a rušia druhých
veľmi ľahko sa rozptýlia
málokedy dokončia úlohy

Ako sa ADHD diagnostikuje?

Aj keď vaše dieťa môže mať niektoré priznaky, ktoré vyzerajú ako ADHD, môže sa jednať o niečo úplne iné. To je dôvod, prečo budete potrebovať, aby stav vášho dieťaťa posúdil odborník.

Lekári diagnostikujú ADHD po tom, čo dieťa prejavuje šesť, alebo viac špecifických príznakov nepozornosti alebo hyperaktivity v pravidelných intervaloch, po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov. A to minimálne v dvoch nastaveniach (doma, v škole, na dvore medzi kamarátmi a pod.

Neexistuje jediný taký test na ADHD. Namiesto toho, diagnostika ADHD je proces, ktorý predstavuje niekoľko krokov a zahŕňa zhromažďovanie množstva informácií z rôznych zdrojov. Vy, škola vášho dieťaťa, priatelia i známi a ďalší ľudia, by mali byť zapojení do posúdenia správania vášho dieťaťa.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bude chcieť urobiť prehliadku a vyšetrenia vášho dieťaťa, posúdi anamnézu a celkovo posúdi správanie vášho dieťaťa v celkovom kontexte. Budú sa tiež chcieť zorientovať, aké priznaky prejavuje vaše dieťa, ako dlho tieto priznaky trvajú, a ako správanie ovplyvňuje vaše dieťa a zvyšok vašej rodiny, prosto aký ma celkový dosah jeho správanie.

Lekár nakoniec posúdi správanie dieťaťa v porovnaní s ostatnými deťmi rovnakého veku.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže určiť, či vaše dieťa má ADHD a to pomocou štandardných usmernení DSM 10, Porucha môže byť diagnostikovaná u detí vo veku od 4 do 18 rokov.

Je však veľmi ťažké diagnostikovať ADHD u detí mladších ako 5 rokov. To preto, že mnoho detí predškolského veku majú niektoré z príznakov pozorovaných u ADHD v rôznych situáciách. Takéto deti veľmi rýchlo menia svoje správanie a často krát nemusia spĺňať diagnostickekritéria v predškolskom veku.

V niektorých prípadoch, správanie, ktoré vyzerá ako ADHD môže byť spôsobené traumou
Náhla zmena života (napr. rozvod, úmrtie v rodine, alebo neustála zmena bydliska) môžu vyvolať nasledovné priznaky
Nepomenované záchvaty
Poruchy ovplyvňujúce funkciu mozgu
Úzkosť
Depresia

3 typy ADHD u detí

Lekári môžu klasifikovať priznaky ako nasledujúce typy ADHD:

1. Kombinovaný typ nepozornosť / hyperaktivita / impulzívnosť

- deti s týmto typom ADHD prejavujú všetky tri priznaky. To je najčastejšia forma ADHD.

2. Hyperaktívno / impulzívny typ

- také deti prejavujú hyperaktivne a impulzívne správanie, ale sú schopné venovať veciam pozornosť.

3. Nepozorný typ

- predtým sa tento typ nazýval poruchou pozornosti (ADD). Tieto deti nie sú príliš aktívne. Zvyčajne nevyrušujú v triede, takže ich priznaky nemusia byť zaznamenané.

ADHD liečba

Plány v zaobchádzaní môžu zahŕňať osobitné vzdelávacie programy, psychologickú intervenciu ale aj liečbu drogovej závislosti. Pre rodičov je potrebné naučiť sa o poruche čo najviac aby bola komunikácia medzi nimi a zdravotníkmi efektívna a následne liečba efektívnejšia.

Štúdie ukazujú, že dlhodobá liečba v kombinácii liekov a behaviorálnej terapie je oveľa lepšia, než len často vedená liečba liekmi. Takto liečené deti vykazujú lepšie sociálne zručnosti.

Back to Top