Rodové rozdiely v ADHDKeď psychológ Stephen P. Hinshaw, PhD, publikoval dve štúdie o ADHD u dievčat vlani v októbri (2020), psychológ Kathleen Nadeau, PhD, to povzbudilo, že ženám s ADHD sa konečne začína dostávať pozornosť výskumníkov.

„Hinshaw je jedným z prvých, ktorý sa rozhodli v tejto oblasti študovať ženy.“ hovorí Nadeau vedúci autor práce, uverejnenej v Journal of Clinical Psychology (Vol 70, č 5).

„Väčšina z mála predchádzajúcich štúdii sa zamerala na porovnanie dievčat a chlapcov s ADHD.“

Pre Nadeaov výskum bolo dôležité takéto porovnávanie a to pre jestvujúcu klinickú dieru v takýchto doterajších štúdiách, pretože: „dievčatá s ADHD sa prejavujú úplne ináč ako chlapci a ich problémy sa trestuhodne doteraz prehliadali.“ Nadeov výzkum bol dobrý začiatok pre zvýšenie povedomia o problémoch zien s ADHD. Prostredníctvom zastania sa ich, vedeckého bádania a jeho publikovania presunuli Nadeau a malá skupina psychológov problematiku ADHD u zien z okraja výskumu do centra diania.

„Historicky bol výskum ADHD zameraný takmer výlučne na hyperaktivnych malých chlapcov, a len za posledných šesť alebo sedem rokov sa výzkum preniesol z malých chlapcov na dospelých mužov s ADHD,“ hovorí Nadeau, odborník na poruchy u zien a riaditeľ Chesapeake psychologických služieb v Marylande v Silver Spring. „Ale uznanie zien [s poruchou] sa nedočkalo plnej pozornosti.“

Podľa Nadeau, toto zaostávanie v uznaní dievčat a zien je dôsledkom súčasných diagnostických kritérií (DSM-IV-TR)‎ – ktoré zohľadňujú viac mužov než ženy . Niektorí odborníci dokonca popierajú, že porucha existuje aj u zien.

Terapeut Jane Adelizzi, PhD, teoretizuje, že ženy s ADHD boli ignorované výskumnými pracovníkmi, pretože hyperaktivita zvyčajne chýba u dievčat, ktoré namiesto toho majú deficit pozornosti (ADD). Ale toto nie je dobrý prístup. Dievčatá s nediagnostikovaným ADHD budú s najväčšou pravdepodobnosťou prenášať svoje problémy do dospelosti, a ak sa nebudú liečiť, ich život sa dramaticky zhorší.

„Dievčatá s neliečenou ADHD sú v ohrození pre chronicky nízku sebaúctu, z dôvodu pocitu nedostatočnosti a zlyhávania. Často trpia úzkosťou a depresiami, často mladé otehotnejú, začnú predčasne fajčiť už na strednej alebo vysokej škole.“ hovorí Nadeau.

Ako dospelé sú v ohrození pre časté problémy s „rozvodom, finančnou krízou, osamelosťou v rodičovstve, majú deti s ADHD, neúspechy v akademických snahách, vysokou nezamestnanosťou, zneužívaním návykových látok, poruchami príjmu potravy a neustálym stresom kvôli ťažkosti so zvládnutím nárokov každodenného života – čo sa postupne prelieva do problémov aj ich detí.“ Uvádza Nadeau.

Mnohé ženy sú diagnostikované až vo svojich 30 ba až 40 rokoch života. „Jedným z najčastejších spôsobov, kedy je žena diagnostikovaná, je diagnostikovanie jej detí.

Ženy s ADHD sa zvyčajne prejavujú obrovským nedostatkami v riadení svojho času, v chronickej dezorganizácii, dlhodobými pocitmi stresu a ohromenia, problémami s peniazmi a rodinným managementom, majú deti s ADHD, a trpia úzkosťami a depresiami, „hovorí Nadeau.

Porucha je zvyčajne liečená kombináciou stimulantov a na ADHD zameranou psychoterapiou.

Back to Top