Deti s ADHD častejšie užívajú drogyAdolescenti s ADHD častejšie experimentujú s nikotínom a inými látkami v mladšom veku, než tí bez poruchy ADHD. Podľa analýzy 27 dlhodobých štúdii, ktoré porovnávali 4100 detí s ADHD oproti 6.800 non-ADHD deti v období mladej dospelosti – v niektorých prípadoch šlo o pozorovania počas 10 rokov, alebo aj viac. Štúdiu realizovali psychológovia z University of California – Los Angeles a odborníci z univerzity v Južnej Karolíne – Columbia.

Bola financovaná Národným inštitútom zneužívania alkoholu a alkoholizmu. Táto bola uverejnená on-line, v časopise Klinická psychológia a recenzie sa objavili v časopise minulý rok v lete.

ADHD sa zvyčajne prejaví okolo veku 8 alebo 9. Študijné prostredie, v základnej škole sa postupne stáva štruktúrovanejšie a akademické očakávania sú často nenaplnené. To postihuje 5% až 7% deti, žiakov. Známky hyperaktivity a impulzívneho správanie interferujú s učením a spoločenskými aktivitami.

Toto sa však môže nápadne podobať aj správaniu deti, ktoré nemusia byť postihnuté ADHD. Ale pre klinickú diagnózu ADHD, musí byť správanie vývojovo extrémne v porovnaní s ostatnými deťmi, a musí mať negatívny vplyv dieťaťa na sociálne a akademické funkcie.

Analýza naznačuje, že deti s ADHD majú trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku závislosti na nikotíne, 1,5 krát väčšiu pravdepodobnosť užívať marihuanu, a dvakrát väčšiu pravdepodobnosť užívania kokaínu, v porovnaní s deťmi bez ADHD.

Diagnóza ADHD zvyšuje šance dieťaťa niekedy zneužívať nikotín či nelegálne drogy a rovnako pravdepodobný vznik problémov zneužívania návykových látok v dospievaní a dospelosti. To platí pre chlapcov a dievčatá všetkých vekových skupín a rás.

Napriek tomu, pre deti s ADHD, zneužívanie návykových látok nie je nevyhnutné, hovorí Brooke Molina, docent psychológie a psychiatrie na University of Pittsburgh. „Toto riziko je zhruba rovnaké, ako riziko alkoholizmu na dieťa,“ hovorí odborník.

Ale prečo mladí ľudia s ADHD sú náchylnejší na zneužívanie spomínaných látok?

Drogy môžu poskytnúť dočasnú úľavu od utrpenia spôsobené úzkosťou, sociálnymi dysfunkciami, stresom a konfliktami, ktoré môžu vyplynúť z porúch ADHD, hovorí Dr. Lee.

Odporúča rodičom, aby boli bdelí. A všímali si zmeny v detských spoločenských vzťahoch, neočakávané zmeny v nálade, a významný pokles akademického výkonu. Môže to byť už príznakom užívania návykových látok.

Back to Top