Klinická depresiaZávažnosť depresie sa pohybuje od miernych, dočasných epizód smútku až po ťažkú, pretrvávajúcu depresiu. Klinická depresia je závažnejšia forma depresie, známa aj ako veľká depresia alebo veľká depresívna porucha. Klinická depresia nie je to isté ako depresia spôsobená stratou, ako je smrť milovanej osoby, alebo zdravotný stav, ako je porucha štítnej žľazy.

Na diagnostiku klinickej depresie mnohí lekári používajú kritériá symptómov pre veľkú depresívnu poruchu v DSM-5, publikovanom Americkou psychiatrickou asociáciou.

priznaky a symptómy klinickej depresie môžu zahŕňať:

Pocity smútku, plaču, prázdnoty či beznádeje
Výbuchy hnevu, podráždenosť či frustrácia aj z maličkostí
Strata záujmu alebo potešenia vo väčšine alebo všetkých bežných činnostiach, ako je sex, koníčky alebo šport
Poruchy spánku vrátane nespavosti alebo prílišného spánku
Únava a nedostatok energie, takže aj malé úlohy si vyžadujú viac úsilia
Znížená chuť do jedla a strata hmotnosti alebo zvýšená chuť na jedlo a zvýšenie telesnej hmotnosti
Úzkosť, nepokoj
Spomalené myslenie, rozprávanie
Pocit bezcennosti alebo viny, fixovanie sa na minulé zlyhania alebo sebaobviňovanie
Problémy s myslením, sústredením, rozhodovaním a zapamätávaním si vecí
Časté alebo opakujúce sa myšlienky na smrť, samovražedné myšlienky, pokusy o samovraždu alebo samovraždy
Nevysvetliteľné fyzické problémy, ako sú bolesti chrbta alebo hlavy
Symptómy sú zvyčajne dostatočne závažné na to, aby spôsobili viditeľné problémy vo vzťahoch s ostatnými alebo pri každodenných činnostiach, ako je práca, škola alebo spoločenské aktivity.

Klinická depresia môže postihnúť ľudí v akomkoľvek veku, vrátane detí. Klinické symptómy depresie, aj keď sú závažné, sa však zvyčajne zlepšujú psychologickým poradenstvom, antidepresívami alebo kombináciou oboch.

Back to Top