ĽMDĽMD – syndróm ľahkej mozgovej dysfunkcie – Pod týmto pojmom sa skrýva súbor viacerých symptómov z oblasti emocionality, správania, motoriky, pozornosti, reči, vnímania a myslenia.

Veľmi silnými znakmi ĽMD sú:

1. hyperaktivita
2. porucha pozornosti
3. poruchy reči
4. časté výkyvy nálad
5. impulzívnosť
6. neadekvátne reakcie

Ak sa vám zdá, že dieťa nie je celkom v poriadku a má niektoré z hore uvedených syndrómov, navštívte odborníkov v poradniach alebo zdravotníckych zariadeniach. Pomôže vám psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, neurológ či detský psychiater.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top