Ako s deťmi ktoré majú adhd?V priebehu minulosti boli vystriedané mnohé postupy, ktoré mali zaručene riešiť liečbu ADHD. Pri istom preháňaní by sme mohli povedať, koľko odborníkov, toľko zaručených postupov. Niektoré z nich navrhovali špeciálne upravené diétne programy. Ukázalo sa však, že ani tieto programy nie sú účinné.

Ako jediný správny prístup sa ukazuje aplikácia modernej medikamentóznej liečby v kombinácii s psychoterapeutickým prístupom.

Vychádzame z toho, že ADHD je spôsobované neprávnymi funkciami mozgu, a ukazuje sa, že mnohým deťom pomohla lieková liečba v sústredení a pomerne normálnemu fungovaniu v školskom systéme. Takáto liečba napomáha obnoviť správnu chemickú rovnováhu mozgu. Ako uvádza jeden medzinárodný časopis, „lieky však nemôžu nahradiť učenie“. Lieky napomáhajú dieťaťu v sústredení a uspokojení.

Ako sme už v minulosti na našich stránkach uviedli, je potrebné sa mať na pozore, pretože tieto lieky ľahko spôsobujú závislosť. Správne dávkovanie liekov na ADHD je dôležité, a vždy ma byť kontrolované skúseným lekárom.

Vychovávanie je dôležité

Ďieťa s ADHD prejavuje často nedisciplinovanosť. Niektorí rodičia hovoria o divokosti až nezvládnuteľnosti. Aj keď má dieťa ADHD, to nezbavuje rodičov zodpovednosti viesť ho systematicky k disciplíne. Rodič, ktorý to vzdá a nechá svoje dieťa robiť si čo chce, ubližuje sebe, okoliu, ale hlavne svojmu dieťaťu. Takto zvyšuje v dieťaťu napätie, neistotu a úzkosť. Také dieťa môže mať pocit, že bezprostrednému okoliu je jeho osud ľahostajný, Že ho blízki nemajú radi. Cíti sa opustené a prehliadané. Tieto deti si svojim „vyvádzaním“ vlastne vyžadujú našu pozornosť. Odpoveďou nesmie byť naša ľahostajnosť a ignorancia. Musíme dieťatku nastaviť hranice a trvať na tom, aby ich dodržovalo. Nezvyšujte a nezhoršujte terajší stav dieťaťa.

Rodičia budú chcieť pre dieťa nastaviť pevný, predvídateľný režim, ktorý bude dieťa pevne viesť. Poskytne mu istotu a oporu. Možno bude dobré, ak takéto dieťa vyzvete, aby s vami spolupracovalo pri výstavbe takéhoto programu. Do takéhoto programu zahrňte čas na vypracovanie domácich úloh, štúdium, kúpanie a tak ďalej. nezabudnite i čas na stretanie sa s kamarátmi a čas voľna. Neoddeliteľnou súčasťou tohto programu bude jeho dôsledné dodržiavanie. Rozhodne nezabudnite na systém trestov a odmien. Dieťa musí vedieť, pocítiť, že za dobré správanie je odmena a za zlyhanie príde zaslúžený trest. Rodičia vyhľadávajte možnosť pre odmenu! I tu najmenšiu možnosť pre odmenenie dieťaťa, nepremrhajte. V uplatňovaní trestu (možnosť vychádzky, hranie počítača a pod.) postupujte neochvejne a pevne. Inak nebude mať celý váš systém žiadny význam a pomaly sa vám zrúti.

Ukážte svojim ADHD deťom, že sú nádherné

Súčasťou seba pohľadu detí s ADHD je presvedčenie, že „sú ‚škaredé, hlúpé a zlé‘, i keď sú príťažlivé, inteligentné a dobrosrdečné,“ hovorí Dr. Ronald Goldberg. Ďalším dôležitým cieľom, ktorý sa, milí rodičia, snažte dosiahnuť, je to, že ukážete svojmu ADHD dieťaťu, aká je jeho skutočná hodnota. Nenechajte ho utápať sa vo vlastnej neistote a v klame, ktorému tak zúfalo denne podlieha. Tento klam sa toľkokrát (zo strany učiteľov, spolužiakov i rodičov) opakuje, až mu dieťa nakoniec uverilo. Slabé sebavedomie, to je hlavný a určujúci príznak ADHD poruchy. Takýto prístup je mimoriadne dôležitý, hlavne v období dospievania. Malá sebaúcta, to je to, čo dieťaťu s ADHD ničí život.

Otcovia ujmite sa svojich povinností

Základným určujúcim programom však budú aktivity, ktoré budú podporovať sebavedomie a sebaúctu ADHD dieťaťu. ADHD je o prístupe, tak ako v príčinách jeho vzniku, tak i udržiavacím mechanizmom, nech si mnohí odborníci hovoria, čo chcú. Dieťa s ADHD potrebuje „vedieť, že ho doma milujú a že táto láska pramení z lásky, ktorá panuje medzi rodičmi“, tvrdí popredný austrálsky odborník na poruchy učenia a správania Dr Gordon Serfontein. Bohužiaľ rodiny detí s ADHD ťažkosťami sú hodne nestabilné. Takéto dieťa často rodinu značne oslabuje. Istý časopis v tomto smere odporúča, aby sa otcovia rodín viac ujímali výchovy svojich ADHD detí. Mamičky často takéto deti nezvládajú. Tieto deti si vyžadujú viac „racionálny, pragmatický a menej emocionálne nabitý prístup.

Back to Top