DysgrafiaDysgrafia je neurologická porucha písomného prejavu, ktorá zhoršuje schopnosť písania a jemnú motoriku. Ide o poruchu učenia, ktorá postihuje deti i dospelých a zasahuje prakticky do všetkých aspektov procesu písania, vrátane pravopisu, čitateľnosti, medzier a (líšiacej sa) veľkostí slov i celkového výrazu.

Odhaduje sa, že 5 až 20 percent všetkých detí má nejaký typ chyby v písaní, ako je dysgrafia.

Porucha písomného prejavu však môže zostať nerozpoznaná v prvých školských rokoch, pretože schopnosť dieťaťa písať sa naďalej len rozvíja. Dysgrafia takto môže zostať nediagnostikovaná až do dospelosti.

Priznaky dysgrafie zahŕňajú:

Problém pri vytváraní tvarov písmen
Príliš pevné a/alebo bolestivé uchopenie ceruzky
Obtiažnosť sledovať riadok alebo sa držať v určených medziach písania
Problém so štruktúrou viet alebo dodržiavanie pravidiel gramatiky pri písaní
Obtiažne organizovanie alebo formulovanie myšlienok kladených na papier
Vyslovný a očividný rozdiel medzi hovoreným a písomným porozumením témy

priznaky dysgrafie sa v priebehu času zvyčajne menia. Deti s dysgrafiou majú spravidla problémy s mechanikou písania a vykazujú rôzne poruchy jemnej motoriky, zatiaľ čo dysgrafia u dospievajúcich a dospelých sa prejavuje ťažkosťami s gramatikou, syntaxom, a porozumením myšlienok kladených na papier.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top