DyslexiaDyslexia je porucha učenia, ktorá zahŕňa problémy s čítaním kvôli problémom s identifikáciou zvukov reči a učením sa, ako sú problémy s písmenami a slovami (dekódovanie). Dyslexia, nazývaná aj porucha čítania, postihuje oblasti mozgu, ktoré spracovávajú jazyk.

Ľudia s dyslexiou, majú normálnu inteligenciu a zvyčajne majú normálny zrak. Väčšina detí s dyslexiou môže v škole uspieť s doučovaním alebo so špecializovaným vzdelávacím programom. Dôležitú úlohu zohráva aj emocionálna podpora.

Aj keď neexistuje žiadny liek na dyslexiu, včasné posúdenie a intervencia vedú k najlepšiemu výsledku. Niekedy je dyslexia roky nediagnostikovaná a je rozpoznaná až v dospelosti, ale nikdy nie je neskoro vyhľadať pomoc.

Pred školou

Medzi priznaky toho, že malé dieťa môže mať riziko dyslexie, patria:

Neskoré rozprávanie
Pomalé učenie nových slov
Problémy so správnym vytváraním slov, ako napríklad obracanie hlások v slovách alebo mätúce slová, ktoré znejú podobne
Problémy so zapamätaním alebo pomenovaním písmen, číslic a farieb
Neľahké učenie sa detských riekaniek alebo hranie rýmovacích hier

Školský vek

Akonáhle je vaše dieťa v škole, priznaky a symptómy dyslexie sa môžu stať zreteľnejšími, vrátane:

Čítanie hlboko pod očakávanú úroveň pre vek
Problémy so spracovaním a porozumením toho, čo dieťa počuje
Problém nájsť správne slovo alebo vytvoriť odpovede na otázky
Problémy so zapamätaním si postupnosti vecí
Obtiažne vidieť (a príležitostne aj počuť) podobnosti a rozdiely v písmenách a slovách
Neschopnosť vysloviť neznáme slovo
Obtiažny pravopis
Neobvykle dlhý čas strávený vykonávaním úloh, ktoré zahŕňajú čítanie alebo písanie
Vyhýbajte sa aktivitám, ktoré zahŕňajú čítanie

Dospievajúci a dospelí

priznaky dyslexie u dospievajúcich a dospelých sú podobné ako u detí. Niektoré bežné priznaky a symptómy dyslexie u dospievajúcich a dospelých zahŕňajú:

Náročné čítanie vrátane čítania nahlas
Pomalé a pracné čítanie a písanie
Problémy s pravopisom
Vyhýba sa aktivitám, ktoré zahŕňajú čítanie
Nesprávne vyslovovanie mien alebo slov alebo problémy s čítaním i menej zložitých slov
Problém s porozumením vtipov alebo výrazov, ktorých význam nie je ľahko pochopiteľný z konkrétnych slov (idiómov)
Neobvykle dlhý čas strávený vykonávaním úloh, ktoré zahŕňajú čítanie alebo písanie
Neľahké zhrnutie príbehu
Problém s učením sa cudzieho jazyka
Obtiažne zapamätanie
Obtiažnosť pri riešení matematických problémov

Kedy navštíviť lekára

Napriek tomu, že väčšina detí je pripravená naučiť sa čítať v materskej škole alebo v prvom ročníku, deti s dyslexiou často už vtedy nevedia pochopiť základy čítania. Porozprávajte sa so svojím lekárom, ak je úroveň čítania vášho dieťaťa nižšia, ako sa očakáva v jeho veku, alebo ak spozorujete ďalšie priznaky dyslexie.

Keď je dyslexia nediagnostikovaná a neliečená, problémy s čítaním v detstve pokračujú až do dospelosti.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top