Trochu cvičenia môže pomôcť deťom s ADHDDvadsať minút cvičenia môže pomôcť deťom s deficitom pozornosti spojeným s hyperaktivitou (ADHD), sústrediť sa na čítanie, alebo vyriešiť matematický problém. To uvádza najnovší výskum z jesene tohto roku, ktorý sa uskutočnil v USA na Michigan State University.

Štúdia sa zamerala na krátkodobé účinky krátkeho telesného cvičenia, v dĺžke asi 20. minút. Výskumníci varujú, že táto štúdia nevraví, že cvičenie ako také má priaznivý vplyv na poruchu ADHD vo všeobecnosti. Rozhodne nie je žiadúce trvale tieto deti nastavovať na športový výkon. Z dlhodobejšieho pohľadu by sme v nálade dieťaťa skôr dosiahli opačný efekt, než jeho upokojenie.

Ale zdá sa, že striedme cvičenie nerobí žiadnu chybu v stave postihnutých detí. Pomáha deťom zamerať sa na požadovanú školskú činnosť“. Výskumy v tomto smere stále pokračujú.

Je potrebné ešte zistiť, ako dlho takéto „preprogramovanie“ u ADHD dieťaťa trvá. A rovnako je potrebné zistiť jeho prípadnú kombinovateľnosť s liekovou liečbou.

Dnes je známy pozitívny účinok športu na dospelých. V tomto zmysle však nie je vedecky známe pôsobenie športu na ADHD deti. Skôr sa na takéto spojenie pozerá s určitou nedôverou. Deti s ADHD šport „rozbujačí“ a hodne vykoľají a znepokojí.

Je obrovskou otázkou, či pravidelné telesné cvičenie ADHD detí bude mať dlhodobý vplyv na schopnosť zamerania sa na školské výkony a ich upokojenie. Prvé štúdie v tomto smere naznačujú istú účinnosť krátkych športových aktivít. Vedci ešte nepoznajú mechanizmus týchto naznačených pozitívnych účinkov. Pokiaľ sa s týmito deťmi doposiaľ pracovalo, diagnostici mohli znížiť dávky liekov, keď dieťa postupne cvičebne zaťažovali. Objektívne sa na krátku dobu symptómy ADHD zmiernili. Rozumne organizovaný cvičebný plán môže priniesť dobré výsledky. Odborníci musia byť v tomto smere opatrní. V každom prípade šport prospieva každému dieťaťu. Zdá sa však, že pre deti s ADHD môže priniesť ešte niečo navyše.

Back to Top