Dyskalkúlia a iné ťažkosti s matematikouDyskalkúlia je vážnou prekážkou v učení matematiky. Charakteristiky, ktoré sa vyskytujú u ľudí s dyskalkúliou, sú:

Ťažkosti s matematikou sú pretrvávajúce a budú sa prejavovať už od útleho veku študenta.

Ťažkosti dyskalkúlika sa týkajú aritmetiky, ale nie nevyhnutne iných oblastí matematiky, ako je geometria a algebra.

Ťažkosti v matematike sa objavia, ale nie v predmetoch ako je angličtina a predmety, ktoré nezahŕňajú čísla.

Najmä sa vyskytuje nedostatok intuitívneho chápania čísel a jednoduchých číselných pojmov, napríklad vzťahu medzi násobením a opakovaným sčítavaním.

Objaví sa aj nedostatok základného chápania toho, ako čísla medzi sebou súvisia, napríklad 6 sa dá vytvoriť z 5 + 1, dvojnásobok 3, 4 + 2 (flexibilita čísla), ako aj vizuálny koncept veľkosti čísel. Dyskalkúlik nedokáže robiť racionálne - praktické odkazy na čísla.

Študenti nemusia rozumieť počítaniu a "učeniu naspamäť", pre jednoduché spôsoby vypracovania odpovedí, ako je, napríklad, počítanie na prstoch.

Mávajú extrémne ťažkosti s rozpoznávaním vzorcov v číslach a zovšeobecňovaním.

Majú vysokú úroveň matematickej úzkosti.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top