Dyskalkúlia 2Asi 6% ľudí má dyskalkuliu. Štúdie príčin dyskalkulie zaostávajú za výskumom dyslexie asi 30 rokov. Predpokladá sa však, že nedostatok zmyslu pre čísla, ktorý je často bežný u ľudí s dyskalkuliou, súvisí s funkciou ľavého intraparietálneho sulcusu, ktorý sa zaoberá číslami, a predného laloku, ktorý sa zaoberá uvažovaním. Môže byť teda dedičné, ale môžu byť spojené s určitými vývojovými podmienkami, ako je fetálny alkoholový syndróm.

Odhaduje sa, že až 25 % ľudí má problémy s učením matematiky, ktoré môžu byť spôsobené buď inými neurodiverznými stavmi, ako je dyslexia, alebo vonkajšími problémami, ako je traumatická skúsenosť s učením súvisiaca s matematikou alebo absencia v škole atď. 60 % jednotlivcov s dyslexiou bude mať nejaké problémy s matematikou.

Napriek všetkému, milý návštevník, skúste tento diktát.

Back to Top