Rodičovské otázky o ADHD deťochJe AD(H)D genetické?

Nie je to úplne jasné. Časť odborníkov sa domnieva, že môže ísť o následok nejakého druhu deprivácie. Dokonca bola vedecky preukázané spojitosť s nemiernym popíjaním alkoholu matkou, počas tehotenstva (Fetálny alkoholový syndróm).

Je každé divoké dieťa AD(H)D?

Nie, nie je! Tá divokosť, ako vravíte, nie je iba občasná, ale prejavuje sa najmenej v 3 nastaveniach. V škole, doma, a trebárs na dvore, ale aj u babičky, pri nákupoch, na dovolenke s rodinou a pod. Pokiaľ je dieťa "normálne" na dvore, ale v škole je hyperaktivne, nepôjde u neho o poruchu AD(H)D. Hyperaktivitou musí byť dieťa, takpovediac, nasiaknuté skrz-naskrz. Tých diagnostických príznakov je samozrejme viacero.

Je vyššia tendencia sexuálneho zneužítia AD(H)D dieťaťa?

Áno je. Takéto deti sú veľmi zvedavé a skúmavé. Niekedy, práve pre svoju poruchu, paradoxne, osamelé. Predátori toho vedia zneužiť.

Maskuje sa AD(H)D za nejakú inú poruchu?

Áno. Za spánkovú poruchu, za Aspergerov syndróm, za autistickú poruchu a pod.

Zmizne AD(H)D príchodom puberty?

Je to len mýtus, povera. AD(H)D je partnerom na celý život. S kontrolovaným AD(H)D je to ľahšie.

Zhoršuje sa AD(H)D postupom času?

Neliečené áno, pokiaľ sa lieči a je pod kontrolou, postupne sa zmierni, celkom však nevymizne nikdy. Priamo na otázku: Postupujúcim vekom sa priznaky zmierňujú.

Ľuďom s AD(H)D zlyháva krátkodobá pamäť?

To platí u neliečeného a nepodchyteného AD(H)D.

Mladistvé tehotné ženy mávajú AD(H)D?

Je ich asi 30%.

AD(H)D deti nevedia písať?

AD(H)D často koexistuje s inými školskými poruchami: ako je dyslexia, dysgrafia, dysortografia a pod.

Dá sa nejako priblížiť koľko je detí s AD(H)D?

Na jednu triedu (22) sú to štatisticky necelé dve deti s AD(H)D. Presnejšie AD(H)D detí je 5 až 7% a detí s ADD asi 12%

Prevalencia AD(H)D je

5-7% školských detí a chlapci sú 5 krát častejší.

Je pravda, že kakao a čokoláda zosiľujú AD(H)D?

Áno, hlavne sladké veci, ako sú napr. koláče od babičky, všeobecne sladké jedlá, hlavne v kombinácii s múkou a sladené, sýtené nápoje, Coca Cola, Pepsi Cola a pod.

Ktorí slávni u nás majú AD(H)D?

Asi žiadni, nikto z nich nehovorí v médiach o tom, že mali kedysi školské poruchy. Skôr sa priznajú k rakovine.

AD(H)D slavní vo svete.

Tak napríklad Einstein, z prezidentov J. F. Kennedy a z umelcov napr. Justin Timberlake. Walt Disney, Macaulay Culkin, Michael Phelps, Roman Zach, Justin Timberlake, Michael Jordan, Jim Carrey, Will Smith, Albert Einstein, Wiliam Shakespaere, Robin Wiliams, Channing Tatum, Leonardo da Vinci, Jamie Oliver, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, Pablo Picasso, Agatha Christie, Wolfgang Amadeus Mozart, John Lennon, Emma Watson, will.i.am, Stephen Hawking, Bill Gates, Whoopi Goldberg, Elvis Presley, Stevie Wonder, Jack Nicholson, Winston Churchill, Kurt Cobain, Cher, Princ Charles, Galileo Galilei, Alfred Hitchcock, Ludwig van Beethoven, George Bernard Shaw, Louis Pasteur, Hans Christian Andersen, Jules Verne a ďalší.

Ktoré potraviny potencujú AD(H)D?

Sýtené nápoje, kofeín a cukor, ako sme už uviedli.

Aké majú AD(H)D deti IQ?

Spravidla ide o deti s normálnym alebo vyšším IQ. Ale málokto by to o nich povedal, bývajú dopletené...

Môžu rodičia AD(H)D preniesť na svoje deti?

Ak majú obaja rodičia AD(H)D, tak pravdepodobnosť genetického prenosu na dieťa je 70%, ak ide o jedneho rodiča, prenos na dieťa je 30%.

Všetky AD(H)D deti sú hyperaktivne?

Sčasti áno, tá druhá časť AD(H)D detí je hlavne nepozorná.

Deti s AD(H)D sa nevedia sústrediť?

Dokážu sa sústrediť, ale iba na veci, ktoré ich bavia a zaujímajú.

Keby AD(H)D deti chceli, poslúchali by!

Nie neposlúchali!

Vyrastie dieťa z AD(H)D?

Nie nevyrastie. Liečba však pomáha. Budeme teraz kacírmi, väčšina problémov spojených so školskými poruchami suvisí s nedostatkom rodičovského času. Ak tento nedostatok poruchu nespôsobuje, rozhodne ju ale "lieči".

Lieky sú pre AD(H)D najlepšie?

Účinnejšia je verbálna terapia - behaviorálna. Vysvetľovanie, potenciovanie, rozhovory.

AD(H)D deti nikdy nedokončia svoje úlohy?

Áno je to tak.

Deti s AD(H)D sú poväčšinou tiché a nehovorné?

Nie, nie sú.

Batoľatá prejavujú priznaky AD(H)D?

Áno prejavujú. Vrtia sa v postielkach, sú hnevlivé, mrzuté a zle spia.

AD(H)D školáci sú pokojnejší, než predškoláci?

Áno. Akoby sa časom ich "motor" trošičku zoslaboval.

Dospievajúci sa prejavujú skôr AD(H)D nepokojom?

Áno.

Detské AD(H)D bolo spojené s kriminálnym správaním?

Bohužiaľ je to tak.

Koľko AD(H)D detí vykazuje poruchy učenia?

Minimálne 30%.

Sú AD(H)D deti citlivé na cukor?

Nie je to celkom jasné. Ale pozorovanie potvrdilo, že sladké nápoje a sladké jedlá potencujú v AD(H)D deťoch, ale aj v "normálnych" deťoch "divokosť".

AD(H)D a samovražda - je tu nejaká spojitosť?

Neliečení jedici a jedinci liečení non-stimulanciami sú vo vážnom ohrození.

Nesú zodpovednosť rodičia za AD(H)D poruchu svojich detí?

Každý reaguje na prostredie svojej rodiny, samozrejme aj deti.

Sú AD(H)D deti retardované?

Nie, rozhodne nie.

Dokáže AD(H)D decko vyštudovať strednú školu?

Áno, dokáže, ak je správne vedené.

Aké partnerské vzťahy vytvárajú AD(H)D mladí?

Nekvalitné a problematické.

Majú AD(H)D aj dievčatá?

Áno. Na dievčatá má AD(H)D dramatickejší dopad.

Je o AD(H)D deti na Slovensku riadne postarané?

Nie! Bohužiaľ nie. Školské (štátne) poradne pre deti so školskými poruchami takmer nič nerobia. Okrem poskytnutia niektorých zmysluplných úľav v rámci ADD pre lepšie fungovanie dieťaťa v školskom prostredí, počas vyučovania. Zdá sa, že štátne poradne sú iba nástrojom pre evidenciu potencionálne problemových detských jedincov. Štatisticky sú deti, hlavne tie s AD(H)D (ale aj ADD), v silnom nebezpečenstve svojho osudového kriminálného naplnenia. Štatistiky o tom jasne hovoria. Je veľmi pohodlné, ak má štát o takýchto jedincoch podrobný prehľad, už od ich ranej mladosti.

Je diagnostika AD(H)D absolútna?

Nie, nie je. AD(H)D poruchy rozpozná na vyšetrovanom dieťaťu iba skúsený a erudovaný odborník.

Býva AD(H)D spojené s agresivitou?

Áno.

AD(H)D jedinci a romantika?

Sú živí, nekonformní, vynaliezaví a nenudní - azda preto môžu byť pre niektoré ženy, či mužov dosť atraktivni.

Dokáže naše školstvo AD(H)D dieťa dobre viesť?

Nie, to naše prefeminizované školstvo nedokáže. Úloha muža, učiteľa je pre AD(H)D chlapcov nezastupiteľná.

Zastaví sa niekedy moje dieťa?

Nie. Je to ich prirodzený program normálneho fungovania. Časom sa skľudnia, ale nespoliehal by som moc na to.

Počúva ma, ale viem, že ma nepočul?

Nesústredia sa na podstatné a spoločensky korektné veci. Majú svoj vlastný svet.

Začne milión vecí a nikdy žiadnu nedokončí.

Je to dôležitý príznak pre diagnostiku AD(H)D.

A prehliada detaily

To je, bohužiaľ, pevný základ pre školský neúspech.

Ponára sa do vecí, ktoré vôbec nedávajú zmysel.

Áno, je ťažké ich odpútať od ich sveta.

Dáva nevhodné otázky?

Je to obrana, spôsob vyrovnania sa s napätím a chaosom v jeho hlavičke.

Je intuitívny.

Toto je maršálska palica geniality, vidia za horizont bežných vecí.

A je celkom iný, ako normálne deti.

Veci vidia odlišne, zaujímavo, dynamicky a neobyčajne.

Sú stále v pohybe.

Pohyb je kompenzácia úzkosti a vyslobodenie zo zajatia vlastných emócii.

A sú nerozhodní.

Rozhodnúť sa je veľmi ťažké. Je toľko možností kam isť, čo spraviť a ako to spraviť.

Nič si nezapamätá.

Nevyčistí si zuby, nespraví úlohy do školy, zabúda pomôcky - úzkosť a napätie sa tak zo strachu z následkov ešte zvyšuje.

Neustále stráca veci.

Pomôcky, čiapku, rukavice, zošit, desiatu. Stráca sa v tom. Tam kam uniká mu nikto nič nepripomína, nevyčíta, nekričí a pod.

Sú odlišnosti AD(H)D chlapcov a dievčat?

Chlapci prejavujú nespokojnosť a chovajú sa roztržito, niekedy sú agresívni. Neskôr si neudržia zamestnanie, sú popudliví a ťažko zapadajú do spoločnosti. A udržujú nekvalitné a nenaplnené vzťahy so ženami. Dievčatá sa prejavujú viac nepokojom a depresívne. Skĺzavajú k prostitúcii, samovraždám a sebapoškodzovaniu. Ale aj k drogám. Je nutné tieto deti, čo najskôr, podchytiť a liečiť. Čo však Centrá psychologického poradenstva na Slovensku nedokážu. Jedna kontrola do mesiaca v poradni nie je účinná a problém nerieši. Je to zúfalé.