Dyspinxia

Dyspinxia je špecifická porucha kreslenia. Ide o vývinovú poruchu, ktorá viac-menej izolovane postihuje schopnosť naučiť sa primerane kresliť. Vývojová dyspinxia nie je veľmi závažná porucha v zmysle ovplyvnenia ďalšieho vzdelávacieho rozvoja žiaka.